Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

De Gamlas Vänner

Sätter guldkant på tillvaron för de äldre och på olika sätt behövande inom Härnösands kommun.

Senaste nytt från De Gamlas Vänner

Kort om

De Gamlas Vänner

Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand bildades vid ett konstituerande sammanträde på Ädelhem den 14 september 1917. Sällskapets ändamål enligt stiftelseprotokollet var att ”anskaffa och underhålla ett hem för äldre behöfvande män och qvinnor av ståndspersonklassen, pauvres honteux, tillhörande Härnösands stad”.

Fastigheten nr 205 inom Härnösands stads andra quarter (nuvarande kvarteret Bildhuggaren) inköptes av Göta och Hans Hamberg som därmed ”ville öfverlämna densamma som gåfva till sällskapet”. Sammanlagt ingick i hemmet åtta enkelrum och två dubletter med årshyra mellan 250 och 500 kronor. 1923 sänktes årshyrorna med 25 kronor!

Målning av huset som skänktes till Sällskapet och blev grunden för dagens omfattande verksamhet

Målning av huset som skänktes av direktör Hans Hamberg och hans fru Göta till Sällskapet och blev grunden för dagens omfattande verksamhet.