Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Aktiviteter:
Ängecenter

Torkel Selin och Tomas Bergius underhåller.

Grötlunch

DGV inbjöd boende på Torsvik till grötlunch på Ängecenter. Torkel Selin och Tomas Bergius spred julstämning med sång och musik. Torkel tecknade Härlig är jorden

Klicka för att läsa hela »