Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Styrelse m.m.

Styrelsen

 • Ulla Öhman-Nilsson, ordförande
 • Per-Inge Björklund, vice ordförande
 • Henry Höglund, kassaförvaltare
 • Lennart Moberg, sekreterare

Övriga ledamöter (ordinarie)

 • Jan-Ola Nordin
 • Kajsa Perstrand
 • Lars Rehnström
 • Sig-Britt Ahl
 • Sven-Arne Staflund

Suppleanter

 • Gunnel Andersson Wass
 • Tommy Berglund

Valberedning

 • Anette Birgersson, ordf.
 • Birgitta Åberg
 • Monica Bystedt

Revisor

PricewaterhousCoopers (PwC)
Mattias Eriksson