Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelser

2023

Styrelsen Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Ulla Öhman-Nilsson ordf, Per Inge Björklund v.ordf, Henry Höglund kassaförvaltare, Lennart Moberg sekr, Sven-Arne Staflund,

Klicka för att läsa hela »

2022

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter:  Ordförande:              Ulla Öhman Nilsson, vald på årsmötet Vice ordförande   

Klicka för att läsa hela »

2021

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Ulla Öhman-Nilsson, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Sven-Arne Staflund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars

Klicka för att läsa hela »

2020

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Ulla Öhman-Nilsson, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars

Klicka för att läsa hela »

2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars

Klicka för att läsa hela »

2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars

Klicka för att läsa hela »

2017

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodèn, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Åke Johansson,

Klicka för att läsa hela »

2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodèn, v.ordf. Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr. Nils Erik Pallin, Åke Johansson,

Klicka för att läsa hela »

2015

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodén, v.ordf. Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr. Nils Erik Pallin, Åke Johansson,

Klicka för att läsa hela »