Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodèn, v.ordf. Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr. Nils Erik Pallin, Åke Johansson, Per Inge Björklund, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Suppleanter: Lisbeth Nordle och Anna Catarina Bergdahl.

Revisor: PricewaterhouseCoopers(PWC) med Carina Häggqvist som ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Margit Viklund, Sven Erik Lodèn, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått Margit Viklund, Nils Erik Pallin, Anders Timan, Per Inge Björklund, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett konstituerande sammanträde samt hållit 9 protokollförda styrelsesammanträde, 4 protokollförda arbetsutskottssammanträden och 1 protokollfört bankutskottssammanträde.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2016-12-31

Huvudmän                            33

Styrelse                                  11

Hedersmedlemmar            4

Seniormedlemmar            10

Summa medlemmar         58

 

Verksamhet under året:

Aktivitetsrappporter för 2016

Musikhandledare

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med NBV, finansierat en musikhand-ledartjänst.

Under året har Catharina Eurenius besökt samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Har fortsatt det program hon påbörjade i september 2015 som innebär ett mer varierat program med mer aktivitet och delaktighet tillsammans med de boende. Sedan december 2016 har Jarmo Nykyri gått in som vikarierande musikhandledare under Catharinas föräldraledighet. Jarmo fortsätter med ett program med mer aktiviteter, som sittdans och rörelser. Vi inom De Gamlas Vänner är mycket glada för det arbete Catharina har utfört under 2016 och glada för att Jarmo går in som vikarie.

Nytt avtal är tecknat för 2017 både för äldreboenden och Gula Villan.

 

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen. Arbetstiden är maximalt 5 timmar per dag. Kommunen har arbetsgivaransvaret medan vi står för lön och sociala avgifter. Tanken är att därigenom väcka ungdomars intresse för vårdyrket. Nytt avtal för helgungdomar är undertecknat för 2017.

 

Stipendier Vårdgymnasiet

Under 2016 har inget stipendium delats ut, bl.a. p.g.a. att det varit få elever och att de inte tillhörde Härnösands kommun. Ser fram emot att vid våravslutningen få dela ut något stipendium.

 

Brunnsmusik

Söndagen den 16 juni hade vi den årliga Brunnsmusiken dit pensionärer inbjuds genom annons i lokaltidningen. Vädret inbjöd inte heller i år till utevistelse men drygt 100 personerna kunde ändå i St Petri Logens vackra rum njuta av Björn Hedström och hans duktiga musiker som spelade glada och välkända melodier.

Gott kaffe och bröd serverades och det blev en trevlig eftermiddag.

 

Livslustdagen

Söndagen den 4 oktober hade 150 personer inom kommunen bjudits in till årets livslustdag på Logen som blev mycket lyckad med årets gästartister, Titti och Erling som bjöd på ett Alice Babsprogram. Det är musik som kommer att leva kvar länge i våra minnen. Dagen avslutades som vanligt med en god fiskrätt. Kaffe och kaka. Vi har fått många bevis på att våra gäster uppskattade dagen.

 

Samtalslådor/upplevelsepåsar

Under många år har samtalslådor varit placerade på de olika boendena. Under senare år visade det sig att de blev stående, ingen hade tid att använda lådorna och innehållet var också föråldrat. Nu har de aktivitetsansvariga vid boendena tagit sig an lådorna. De har kollat igenom och avser att byta ut sakerna som mer stämmer med nuvarande åldersgrupper. Det finns också ”upplevelsepåsar” som DGV tillhandahållit. I påsarna kan man lägga olika saker, årstids- och högtidsanknutet, dofter, händelser mm. Enligt de aktivitetsansvariga öppnar dessa påsar upp för samtal och minnen.

 

Högläsning med äldre

Ansvariga: Carin Edlund och Leif Carlsson.

Högläsning med äldre är en mycket uppskattad aktivitet, som förutom själva lyssnandet ger tillfälle till samvaro reflektioner och samtal. Syn- och hörselnedsättningar, försämrat minne, svårigheter att koncentrera sig och problem med att hålla i en bok och bläddra är vanliga orsaker till nedsatt läsförmåga. Genom högläsning väcks minnen och skapar en rofylldhet, som ofta stannar kvar långt efter det att läsestunden är avslutad.

Leif Carlsson har under året ordnat läsestunder vid 27 tillfällen på Älandsgården och Carin Edlund har ordnat läsestunder vid 17 tillfällen på Ädelhem och vid 5 tillfällen på Koltrasten. Litteratur har varit klassiska sagor, förkortade versioner av Alex Haleys ”Rötter” och Hervor Sjödins ”Vägen till Frostmofjället” samt texter av Bertil Malmberg, Ludvig Nordström, Alfhild Agrell, Lars Molin och Bodil Malmsten. Deltagarantalet har varierat mellan 5 och 10 deltagare, framförallt kvinnor och varje läsestund har varat 30-45 minuter. Läsestunderna avslutas med att vi fikar tillsammans.

 

Ängekyrkan

Ansvariga: Anders Timan, Ing-Marie Pettersson, Mayvor och Svante Hamberg och Inger Lundgren.

Grupp Ängekyrkan har under året haft totalt 6 sammankomster där vi kunnat hälsa ca 55 gäster välkomna vid varje tillfälle.

22 februari 2016: besök av Annika Winhagen som underhöll med sång och musik. Traditionsenligt bjöds det på kaffe och semla.

4 april 2016 besök av Örjan Leek från Profilbild som visade bilder och berättade under temat ”affärslivet i Härnösand förr i tiden” Nygräddade våfflor bjöds till kaffet.

23 maj 2016 besök av Polisen, Jan Aller som informerade om vad vi kan göra för att undvika stölder och bedrägerier mm. Kycklingsallad med bröd serverades vid våravslutningen.

5 september 2016 kom Karin och Åke Viberg och underhöll med sång och musik. Landgång serverades till kaffet.

17 oktober 2016 fick vi besök av en representant för Härnösandshus som berättade om deras bostäder och kommande planer. Soppa med bröd och smör serverades.

5 december 2016 fick vi besök av Härnösands Dragspelsklubb som spelade melodier med anknytning till julen. Avslutades som vanligt med julgröt och skinksmörgås.

Samtliga träffar har varit välbesökta och uppskattade.

 

Församlingsgården

Ansvariga: Gerd och Åke Johansson, Monica Forssell, Anna-Catarina och Karl-Erik Bergdahl samt Eva Forsberg. Under året har vi haft 10 sammankomster då vi bjudit på någon form av förtäring, kaffe och kaka. Varierat program med underhållning av olika ”artister. Underhållningen liksom förtäringen har varit mycket uppskattat av gästerna.

Även i år ordnades en bussutflykt. I maj åkte vi med Zetterblads buss. Första stoppet var på Köpmanholmen där vi började med bussfika och två timmars guidning, bruksmuseèt och herrgårdsparken med konstverk. Resan gick vidare till Varvsberget där en välsmakande lunch serverades tillsammans med en vacker utsikt. Efter en rundtur i stan styrdes kosan hemåt till Härnösand med ett gäng nöjda resenärer. Vi som jobbar på församlingsgården ser fram emot våra träffar, då vi får så mycket glädje och uppskattning tillbaka. Nils Olov Zetterblad fungerar både som en säker chaufför och fantastisk guid.

Avslutningen på året med luciauppträdande blev en höjdpunkt då vi fick besök av kören Cho`Gla, 10 flickor i åldrarna 8 till 10 år under ledning av Britt Marie Björklund. De sjöng julvisor och läste juldikter. Till detta bjöd vi på en jullandgång. Lovad repris vid avslutningen 2017.

 

Aktivitetsrapport – Äldreboenden 2016

Ängecenter

Ansvariga:Anna Catarina och Karl Erik Bergdahl, Monica Forssell, Gerd och Åke Johansson, Majvor Norell, Elisabeth Åslund, Anita Saveby, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg, Sven Arne Staflund och Margareta Wänglund.

Varje torsdag under hela året har vi spelat boule och bjudit på kaffe med hembakt bröd. Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka, antalet spelare varierar mellan 16 och 24 deltagare. Nya spelare har tillkommit under hösten och torsdagarna med boulspel, kaffe och hembakt bröd är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efteråt är det mycket prat och skratt. Numera ansvarar personal i kiosken för att det finns en kaffevagn klar. De tar också hand om disken efteråt. För detta har de tackats med en blomma till jul.

I februari var det semmelfest då vi bjöd på semlor och kaffe. Ett trettiotal personer var med och det blev många minnen som kom upp om hur fettisdagen firades när de gick i skolan.

Den 7 april var det dags för vårfesten. Ca 60 personer bjöds på paj med sallad, vin, öl och vatten serverades liksom kaffe och en kaka. Chris O Berg spelade och sjöng ”gamla godingar” som vi alla kände igen och kunde sjunga med.

I slutet av maj var några med på den resa som gänget på församlingsgården ordnat. Mycket uppskattat.

Surströmmingsfest måste det vara och den 16 augusti var det dags att tillsammans med Änge Centers boendeförening servera olika sorters strömming, potatis och allt annat som hör en surströmmingsfest till. Det blev även en snaps för de som ville.

I september kom Seniorshopen från Sundsvall och visade kläder. DGV:s mannekänger svassade glatt omkring och mottog applåder. Förhoppningsvis bidrog vi till en lyckad försäljning. Bevis för detta är att försäljaren vill komma tillbaka 2017.

Avslutningen på ett lyckat år var i samband med 1:a advent då Ramvikskören med 17 entusiastiska körmedlemmar underhöll med ett gäng jullåtar. Till detta bjöds det på kaffe, saffransbröd och pepparkakor.

Ugglan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anders Timan och Ing-Marie Petersson.

Under året har vi haft 5 sammankomster. Det har varit svårt att ordna med underhållning för alla boende på Ugglan då det inte finns någon stor samlingssal. I höst löstes detta genom att de boende samlades på en avdelning i samband med underhållningen och därefter serverades kaffe mm på resp avdelning. John Limtiaco underhöll i november och Jarmo Nykyri i samband med jultårtan.

Utöver dessa tillfällen har vi bjudit på kaffe med bröd vid ytterligare 3 tillfällen.

 

Ädelhem:

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Östman, Carin Edlund, Marianne Häggblom och Anita Andersson.

7 bingoträffar med två spelomgångar har ordnats. Varje deltagare får minst en vinst. I pausen mellan omgångarna dricker vi kaffe med bröd. Ungefär varannan bingoträff har vi också haft underhållning, som har varit mycket uppskattat. I juni hade vi sommarfest med underhållning, tårta och kaffe till alla boende på Ädelhem.

I september, dags för den årliga surströmmingsfesten med alla tillbehör. Året avslutades i december med jultårta till boende och personal på Ädelhem.

 

Brunnegården:

Ansvariga: Elisabeth Åslund, Eva och Stig Sjöström, Nils Erik Pallin, Solveig Hamrin  och Margareta Wänglund.

Under året har vi haft 11 sammankomster, spelat bingo de flesta gångerna, deltagarna får minst en vinst och populäraste vinsten är godis men det blir också lite ”lukta gott” vinster. Påsk- sommar- surströmmings- och julfest står också på programmet. Vid julfesten har Solveig sina duktiga flickor från Brunneskolan med sig och så har Brunnegruppen en egen tomte som delar ut en julklapp till varje boende.  I år fick vi också besök av Janne Vängman (Sören Genberg) som läste en Vängman historia. På Brunnegården är Jarmo Nykyri en kär gäst och under året har han besökt boendet vid tre tillfällen. Vi har också haft besök av Linda Åberg-Luthman samt Åke Nordin och Bosse Olsson som sjöng och spelade.

 

Koltrasten:

Ansvariga: Anita Saveby, Katrin och Håkan Tjärnström, Christina Sjödin och Margit Viklund.

Koltrasten var tidigare fördelad på 5 avdelningar. Numera är det 2 demensavdelningar och 3 ”vanliga” avdelningar. Numera har vi aktivitet x 2 vid varje tillfälle.

Den 1 mars fick boende på demensavdelningarna del av taktil massage som utfördes av Carola Harrison-Holmberg och Jarmo Nykyri. Efter massagen serverades juice och snittar och sång och gitarrspel av Jarmo. Denna eftermiddag var mycket uppskattad av boende/anhöriga och personal.

Den 17 maj hade vi den första vårfesten i samlingslokalen. Vi bjöd på Prinsesstårta, kaffe och Jarmo Nykyri. Den andra vårfesten, 31 maj en solig och vacker dag, samlades vi i trädgården där tårta och kaffe serverades tillsammans med Jarmo som spelade och sjöng. Det blev också lite dans med de boende.

Nästa aktivitet den 6 och 14 september, surströmming med alla tillbehör och för underhållningen denna gång stod Bröderna Berglund.

29 november och 6 december dags för årsavslutning. Glögg och pepparkaka, julgröt och skinksmörgås, kaffe och kaka serverades och för underhållningen stod Öbackagruppen som spelade och sjöng julsånger.

 

Älandsbro- Servicehuset och Älandsgården:

Ansvariga för servicehuset: Elisabeth Meander, Inger Lundgren, Sonja Larsson, Monika Köhn och Sven Erik Lodèn.

Första torsdagen i varje månad firas gudstjänst på servicehuset, vi bjuder på kaffe och bröd. Vid dessa möten kommer även äldre som bor i närheten. Varje måndag har vi sittgympa. Varannan tisdag spelar vi bingo och varannan onsdag spelar vi boule.

Den 28 januari hade vi sopplunch med underhållning av Karin och Åke Viberg och den 21 september var det surströmmingsfest med underhållning av PRO-kören.

Den 4 maj bjöd vi på kaffe och bröd och vårsånger av PRO-kören. Den 9 december sjöng vi julsånger och fikade.

Luciadagen fick vi besök av Rönnbackens förskola som sjöng julsånger, fika med kaffe, festis och bröd.

Ansvariga för Älandsgården: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander och Sven Erik Lodèn.

Förutom högläsning, vid 27 tillfällen som redovisats under rubriken Högläsning har följande aktiviteter förekommit. Vid bingoträffarna, 17 under året är Leif bingoutropare, mycket uppskattade aktiviteter av de boende.

7 musikcaféer med olika musikgrupper som underhållare. Vid dessa tillfällen har även boende på servicehuset bjudits in.

Utöver dessa sammankomster har vi haft midsommar- och surströmmingsfest. Luciafirande och året avslutas med nyårsbubbel.

 

Högsjö

Ansvariga: Lisbeth Nordle, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Sven Erik Lodèn, och Anette Birgersson.

19 febr. Utansjögården där Viksjögänget svarade för underhållningen och kaffe och smörgåstårta serverades.

30 mars Mötesplatsen där kaffe och tårta serverades med Åke Nordin och Bosse Olsson som underhållare.

21 april Vardagsträff i Hälledal med kaffe och smörgåstårta och underhållning av Karin och Åke Viberg.

På Högsjögården har vi haft underhållning med Jarmo Nykyri och servering av kaffe och tårta.

24 augusti surströmmingsfest på Mötesplatsen.

15 september surströmmingsfest på Högsjögården med underhållning av Tommy Höglund.

6 oktober vardagsträff i Hälledal med kaffe och smörgåstårta och underhållning av Ann-Kristin och Sven-Olof Berglund.

2 november Mötesplatsen, kaffe och tårta med underhållning av Åke och Bosse.

Avslutade året med adventsfest i Högsjö församlingsgård.

 

Härnögården/Solbrännan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anita Andersson, Anette Birgersson, Carin Edlund, Eva Pallin, Gudrun Höglund och Marianne Häggblom.

Fyra sammankomster har det blivit under året och vid varje tillfälle har 60-70 gäster varit med.

I februari hade vi besök av Åke Melin fån Nordingrå som visade sina målningar och som traditionen bjuder serverades kaffe och semlor.

I maj var det pubkväll då ost, snittar, korv och dryck serverades. För underhållningen svarade Chris O Bergs orkester.

I september hade vi surströmmingslunch med alla tillbehör. Öbackagänget med 10 personer underhöll med sång och musik.

Den 13 december, luciadagen, kom Brännaskolans 6:-klassare och bjöd på ett vackert luciatåg, många elever sjöng solo och spelade både fiol och cello. Alla avdelningar på Härnögården och kortidsavdelningen fick besök av lucia. Kaffe, saffransbröd och pepparkakor.

 

Korttidsboendet/Härnögården

Ansvarig: Margit Viklund.

I början av 2016 kom en önskan från aktivitetsansvarige på Korttidsboendet om att tillsammans med DGV skapa egna verksamheter/aktiviteter på boendet.

Den 20 april hade vi den första träffen då Jarmo Nykyri underhöll med sång och musik och kaffe med Windsorkaka serverades.

21 september ordnades surströmmingsfest med Ulla Britt Nordin och Bengt Andersson som underhållare.

Julfest den 7 december med julgröt och skinksmörgås. Även då hade vi besök av Ulla Britt Nordin och Bengt Andersson. Vid träffarna har avdelningarna A,B och C träffats på avdelning C. Aktiviteterna och samarbetet med DGV uppskattas av personalen och de vill gärna att det blir en fortsättning.

 

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marianne Granlöf, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

Servicehuset i Viksjö.

12 april samtalsgruppen där vi spelade bingo och serverade smörgåstårta, kaffe och en go`kaka.

8 november samtalsgruppen där de bjöds på tre sorters matpajer, kaffe och kaka. Underhållare Åke Nordin och Bosse Olsson – mycket uppskattat.

PRO i Viksjö:

27 april bjöd vi på Göingesoppa med tillbehör, kaffe och kaka. Under måltiden lyssnade vi på en cd-skiva av Bröderna Berglund.

30 november bjöd vi på tre sorters matpajer, kaffe och kaka. Underhållning av Bröderna Berglund.

Onsdagsträff i Stigsjö församlingshem:

13 april samlades gruppen daglediga där vi spelade bingo och bjöd på smörgåstårta, kaffe och kaka..

9 november samlades gruppen daglediga, vi bjöd på tre olika sorters matpajer, kaffe och kaka. Lisbeth Nordle gav och visade handmassage.

PRO i Stigsjö:

12 maj bjöd vi på Göingesoppa med tillbehör, kaffe och kaka. För underhållningen svarade Anders Sellergren, Jan Evert Grön och Per Erik Söderqvist.

12 december året avslutas med Janssons frestelse, gröt. Struvor till kaffet. Besök av lucia med tärnor och sist kom tomten.

Under året har vi haft besök av 156 gäster som visat oss sin uppskattning.

 

Torsvik/hemtjänsten:

Ansvariga: Katrin och Håkan Tjärnström, Stig Sjöström och Solveig Hamrin.

Våra aktiviteter hålls alltid på Ängecenter i samverkan med den personal som finns där.

Den traditionella surströmmingen med tillbehör avåts den 14 september med Sonja Ramström som sjöng och spelade dragspel. I vanlig ordning fanns flera som var sång- och danssugna så stämingen steg snabbt.

Den 7 december var det dags för julgröten och för underhållningen svarade Linda Åberg Luthman med diktläsning och sång. Det blev också allsång till de traditionella julsångerna. Ett uppskattat lotteri med skänkta vinster och där alla vann avslutade dagen.  Chefen för hemtjänsten, Fredrik Mattsson besökte oss och han uttryckte glädje över samarbetet med De Gamlas Vänner som har stor betydelse för våra äldre i kommunen.

Alla önskade varandra ett Gott 2017.

 

Solbacken

Ansvariga: Monica Forssell, Christina Sjödin, Maud Strömberg och Marianne Häggblom.

Vid 6 tillfällen har vi bjudit på kaffe och bröd med underhållning i form av sång och musik. Det har varit mycket uppskattat.

Till påsk bjöd vi på påsktårta och till midsommar var det jordgubbstårta.

I april var det bingospel med vinster och i september surströmmingsfest. I juni fick Solbacken ett bidrag för att ordna en resa till Hemsön och besök på berget för att äta lunch.

Vi har ett gott samarbete med personalen på Solbacken och det känns bra, det uppskattas det vi gör.

 

Slutord

Ett nytt spännande år för De gamlas Vänner har börjat, vi fyller 100 år i år.

När vi ser tillbaka på vår verksamhet känns det fantastiskt, tänk att vi har förmånen att under så många år fått sätta guldkant på tillvaron för våra äldre i Härnösands kommun.

När jag läser årets verksamhetsberättelse är den som vanligt imponerande, så många gånger som De Gamlas Vänner fått glädja våra äldre på boendena och i verksamhet för de som bor hemma, tack vare alla som vecka efter vecka arbetar ideellt för De Gamlas Vänner.

I år ska vi ha fest den 14 september på Sankt Petri Logen och fira de 100 år som gått, vi  kommer att bjuda in 350 gäster. Lars T Johansson tillsammans med musiker kommer att ansvara för underhållningen och med detta jubileum startar vi 100 nya år.

För vi vet ju att vårt arbete för att sätta guldkant på tillvaron för äldre och sjuka i vår kommun kommer att behövas.

Till sist än en gång ett varmt TACK till er alla för allt arbete ni lägger ner.

 

Margit Viklund                                            Margareta Wänglund

Ordförande                                                Sekreterare