Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars Rehnström, Håkan Tjernström, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Suppleanter: Anna Catarina Bergdahl och Eva Forsberg.

Revisor: PricewaterhouseCoopers(PWC) med Johan Vestin som ansvarig revisor t.o.m. sommaren 2018, sedan hösten 2018 och fortfarande är Mattias Eriksson ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Margit Viklund, Per Inge Björklund, Henry Höglund Lars Rehnström och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått Per Inge Björklund, Henry Höglund, Sven Arne Staflund och Margareta Wänglund. Ordförande Margit Viklund kallas till varje möte.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett konstituerande sammanträde samt hållit åtta protokollförda styrelsesammanträden och fem protokollförda arbetsutskottssammanträden. Under året har det inte hållits något sammanträde med bankutskottet. Däremot har vi kontinuerliga kontakter med Michael Svensk, Nordea som lämnat information och rapporter om det finansiella läget och hur det påverkar vår portfölj.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2018-12-31

Huvudmän                    41

Styrelse                         11

Hedersmedlemmar         4

Seniormedlemmar         20

Summa medlemmar   76

Hemsida

Hemsidan som skapades under 2017 www.dgvhsand.se har hittills haft drygt 8 000 besökare.

Verksamhet under året:

Musikhandledare

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med NBV, finansierat en musikhandledartjänst.

Tidigare musikhandledaren valde att efter föräldraledigheten lämna sin tjänst. Sandra Näslund och Jarmo Nykyri delar på tjänsten och fortsätter verksamheten som tidigare år. De besöker samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Under åren har de utvecklat programmet till att innehålla mer aktiviteter, sittdans och rörelser, detta för att öka delaktigheten från de äldre. Vi inom De Gamlas Vänner är mycket glada för det arbete Jarmo Nykyri och Sandra Näslund har utfört under 2018. Nytt avtal är tecknat för 2019 för samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villan.

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen. Arbetstiden är maximalt 5 timmar per dag. Kommunen har arbetsgivaransvaret medan vi står för lön och sociala avgifter. Tanken är att därigenom väcka ungdomars intresse för vårdyrket. Nytt avtal för helgungdomar är undertecknat för 2019. Vid kontakter vi haft med boendecheferna är de positiva till denna verksamhet. Stort intresse från ungdomarna att få jobb som helgungdom.

Stipendier Vårdgymnasiet

Vid terminsavslutningarna den 8 juni och 18 december 2018 på Kom Vux vårdprogram delade ordf. Margit Viklund ut penningstipendier till totalt 6  förtjänta elever. Påpekade hur viktig personlen är för de som behöver hjälp och att De Gamlas Vänner försöker sätta guldkant på tillvaron för de äldre och önskade samtliga nyutexaminerade undersköterskor lycka till i deras viktiga arbete.

Brunnsmusik

Söndagen den 17 juni hade vi den årliga Brunnsmusiken. Genom annons i lokaltidningen inbjuds pensionärerna i kommunen till en stunds gemenskap och få lyssna till Björn Hedström och hans duktiga musiker som spelade glada och välkända melodier. Då vädret kändes lite kyligt med risk för regn dukades det i Sankt Petri Logens vackra salar där gott kaffe och bröd serverades till ca 100 personer.

Livslustdagen

Söndagen den 28 oktober hade 175 personer inom kommunen bjudits in till årets livslustdag på Logen som blev mycket lyckad. ”Thylle” var en uppskattad¨gästartist som berättade om sitt innehållsrika liv som präst. God mat och dryck serverades i den vackra salen. Många positiva kommentarer från gästerna som vi tar som ett kvitto på att vi gör ett värdefullt arbete.

Högläsning med äldre

Högläsning infördes av enskilda huvudmän 2012 och har under detta verksamhetsår utvecklats i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan så att läsestunder kan erbjudas till kommunens samtliga äldreboenden.

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med Studieförbundet Vuxenskolan finansierat, högläsning på äldreboenden i kommunen. Omfattningen är 12 högläsningstillfällen per vecka fördelat på 8 äldreboenden. Vuxenskolan ansvarar för rekrytering av högläsare. Nytt avtal är undertecknat för 2019.

Läsestunderna förenar deltagarna i minnen från förr, väcker intresse och förmedlar upplevelser och kunskap. Litteratur har bland annat varit klassiska sagor, berättelser och dikter av lokala skribenter och utdrag ur texter av kända författare.

Varje läsestund varar mellan 30-45 minuter och avslutas med en fikastund som äldreboendet ordnar. Deltagarantalet varierar mellan 5 och 15 personer.

Vid inspirationsdagen ”Läsa högt” den 7 november 2018 i Härnösand som anordnades av myndigheten för tillgängliga Media, Region Västernorrland bildades en arbetsgrupp med syfte att organisera högläsning i hela länet.

Ängekyrkan

Ansvariga: Mayvor och Svante Hamberg, Ing-Marie Petersson, Inger Lundgren samt Lars Rehnström.

Gruppen har under året arrangerat sex sammankomster där 70 gäster har inbjudits. Intresset för våra träffar är stort vilket vi kan avläsa på närvaron, få återbud har kommit in. Utöver de inbjudna finns det många som har uttryckt intresse att bli inbjuden. Vi har dock kommit fram till att 70 gäster är vad vi och lokalen klarar av.

Det har varit ett varierat program med bl.a. föredrag om Amalteamannen.

Musikfrågesport, varierande musikunderhållning, bl.a.pensionärskören Old Singers som framförde ett knippe julsånger vid julavslutningen.

Vi har använt oss av catering vid några tillfällen och vid några tillfällen har vi själva ordnat något gott.

Församlingsgården

Ansvariga: Monica Forssell, Anna Catarina Bergdahl, Eva Forsberg, Sigbritt Ahl, Lena Westerlund och Klaus Scholz. Under året har vi haft tio sammankomster då vi bjudit på soppa eller sallad, kaffe och kaka. Det har varit varierande musikunderhållning med bl.a. Di förskräcklige, Kerstin Gjersvold, Torkel Selin m.fl. Ulla Nilsson berättade om Senior-SM i kulstötning då hon vann guld i sin årsklass. Örjan Leek har visat bilder från 1935 och som omväxling har vi haft frågesport.  Programmen liksom förtäringen har varit mycket uppskattat av gästerna.

Även i år ordnades en bussutflykt. I maj åkte vi med Zetterblads buss och första stoppet var Sandslån vid Ångermanälven, vi såg en film och utställning om flottningsepoken. Innan vi fortsatte bjöds det på kaffe och smörgås. Färden gick vidare till Prästmon och Torsåkers kyrka och vi fick höra om häxprocesserna på 1600-talet. Lunch åt vi på Hola folkhögskola. Hela resan, med Nils-Olof Zetterblad som researrangör, säker chaufför och en fantastisk guide uppskattades av alla nöjda resenärer.

Avslutningen på året med luciauppträdande med elever från Vendela Hellmanskolan ledd av Åke Dahlbäck och dragspelsklubben underhöll med musik och allsång.

Vi som jobbar på församlingsgården ser fram emot våra träffar, då vi får så mycket glädje och uppskattning tillbaka.

 

Aktivitetsrapporter – Äldreboenden 2018

Ängecenter

Ansvariga:Anna Catarina, Monica Forssell, Majvor Norell, Margareta Wänglund, Margit Viklund, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg, Sven Arne Staflund, Sigbritt Ahl, Berit Wiklund och Lena Westerlund.

Varje torsdag under hela året har vi spelat boule och bjudit på kaffe med hembakt bröd. Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka, antalet spelare varierar mellan 15 och 25 deltagare. Torsdagarna med boulspel, kaffe och hembakt bröd är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efteråt är det mycket prat och skratt. Numera ansvarar personal i kiosken för att det finns en kaffevagn klar. De tar också hand om disken efteråt.

Den 18 april var det dags för vårfesten, ca 60 personer bjöds på smörgåstårta, vin, öl, vatten, kaffe och hembakade kakor. Sonja Ramström underhöll med sång och dragspelsmusik, allsång och en svängom blev det också. Karin Sjögren framförde gästernas tack med en egen dikt.

I maj deltog ett gäng tillsammans med församlingsgårdens gäster på resan till Sandslån.

På sensommaren ordnades en gemensam utflykt med församlingsgårdens gäster. Med Rotary som ansvariga bjöds det på en åktur med Hernö Cruisers raggarbilar. En lite ovanligare och uppskattad utflykt.

Surströmmingsfest måste det också vara och tillsammans med Änge Centers boendeförening bjöds det på olika sorters strömming och allt som hör en surströmmingsfest till, även snaps kunde man få. Uppskattad musikunderhållning bjöd Ulf Järnankar på. Traditionsenligt inför jul så delade vi ut en ask choklad till deltagarna och personalen i kiosken tackades med en blomma.

Ugglan

Ansvariga: Sig-Britt Ahl, Barbro Starrin och Margit Viklund

Under året har vi haft fyra tillfällen med underhållning och servering av vårlunch, tårtkalas, surströmming och jullunch. Alla tillfällen har gjorts gånger tre, alla avdelningar har fått samma program med en veckas mellanrum. Ugglan är ju speciell eftersom det inte finns någon samlingssal men med hjälp av personalen och föreståndaren har vi lyckats.

4, 11 och 18 maj spelade Bröderna Berglund i samband med vårlunchen, 31 aug, 7, 14 september underhöll Hultoms Brygga i samband med surströmmingsfesten. Under jullunchen, 30 nov., 7 och 14 december var det Torkel Selin som spelade och sjöng. Vid alla tillfällen har anhöriga inbjudits och några har varit med vid varje tillfälle. Vår uppfattning är att det är viktigt att anhöriga är delaktiga. På en av avdelningar bor en döv kvinna, Torkel, som kan teckenspråk, både pratade och sjöng på teckenspråk, en speciell upplevelse.

Sommarmusik med kaffe och tårta och Stigsjö Spelglädje i uterummet den 20 juni, kaffe och tårta bjöds också på avdelningarna för de som inte kunde vara med i uterummet.

Vi har fått positiv respons från både boende, personal och anhöriga.

Ädelhem:

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Häggblom, Marianne Eckermann, Marianne Östman och Anita Andersson.

Åtta bingoträffar med två spelomgångar har ordnats, varje deltagare får minst en vinst. I pausen mellan omgångarna dricker vi kaffe med bröd. Ungefär varannan bingoträff har vi också haft underhållning, som varit mycket uppskattat. I juni hade vi sommarfest med underhållning, tårta och kaffe till alla boende på Ädelhem.

I augusti, dags för den årliga surströmmingsfesten med alla tillbehör. Året avslutades i december med jultårta till boende och personal på Ädelhem.

Brunnegården:

Ansvariga: Eva och Stig Sjöström, Margaretha Söderlund, Maritta Johansson och Elisabeth Wiklund.

Brunnegården har tre avdelningar, Linnea, Violen och Prästkragen, på varje avdelning bor det nio personer.

Vår Brunnegrupp har lyckats ”sätta guldkant på Brunnegården” många gånger i år.

Tredje tisdagen varje månad bjuder vi in till våra träffar.

Januari: Visor vid julens slut med Solveig Hamrin och bingo.

Februari: Maries mannekänguppvisning med försäljning av secondhand. Boende och anhöriga bjöds på mingelmat och ”bubbel” i glasen, vin, cider och vatten.

Mars: Dan Andersson-afton med Karin och Åke Viberg.

April: Musik-quiz med Bertil Lundin.

Maj: Vårbingo och några gånger i maj hade vi också blompyssel.

Juni: Jordgubbar och glass, en försommarfest med Stigsjö Spelmän.

Augusti: Utflykt till Västanå, Marie Agerbrink (aktivitetsledaren)  och vi bjöd in Brunnegårdens boende och anhöriga till Surströmmingsfest alt. Laxlunch.

September: Höstbingo och Lasse Lönndahl 90 år. Vi mindes tillsammans hans långa karriär och visade några You Tube-klipp på TV i samlingssalen.

Oktober: Oktoberfest, sopplunch. Anders Boström och Bert Wallin spelade gitarr och dragspel.

November: Marie Agerbrink och hennes mannekänger visade och sålde skänkta secondhandkläder. Vi bjöd boende och anhöriga på plockmat och bubbel i glasen.

December: Luciakaffe, julklappsutdelning. Chris ò Berg och Ulf Isaksson spelade och sjöng.

Vi i gruppen har känt att det vi bjudit på under året har varit uppskattat och det ger oss energi att fortsätta vårt arbete.

Koltrasten:

Ansvariga:  Håkan Tjernström. Christina Sjödin, Carin Lockner-Holmberg och Berit Wiklund.                                                                                                                                                    Till påsklunchen som serverades i två omgångar den 15 och 22 mars underhöll Karin och Åke Viberg.

Den sedvanliga sommarfesten bjöd på ett fantastiskt väder och vi kunde vara utomhus. Sång och musik och även en svängom.

Surströmmingsfesten den 23 augusti kryddades med uppträdande av Di förskräcklige, som spred många skratt och igenkännande leenden.

Andra delen av boendet hade surströmmingsfesten den 30 augusti och då var det Bröderna Berglund som underhöll.

6 och 13 december besöktes vi av en klass från Solenskolan resp. Tjäderns förskola. Barnen spred julstämning med sin fina sång och naturligtvis kom tomtefar med paket till alla.

Koltrastens LSS-boende, nytt för 2018

Ansvarig: Katrin Tjernström:

En nybyggd villa har uppförts på Stenhammar och invigdes under våren. De gemensamma aktiviteter som tidigare erbjudits för LSSboende i Ryckets lokal flyttades under hösten upp till Stenhammar.

Dit är då alla LSS-boende i stan välkomna två gånger i månaden. En handikappanpassad buss har krånglat men många som inte är rullstolsburna har körts via personal. Vid träffarna har vi spelat bingo, fikat och prövat inomhusboule. Vid två tillfällen har Jarmo Nykyri deltagit med sång och taktil stimulering. Vid sista träffen före jul kom tomten med paket till alla och en önskan om ett bra 2019.

Älandsbro- Plusboende  och Älandsgården:

Ansvariga för plusboendet: Elisabeth Meander, Inger Lundgren, Sonja Larsson, Lisbeth Nordle och Monika Köhn.

Första torsdagen i varje månad firas gudstjänst på servicehuset, vi bjuder på kaffe och bröd. Vid dessa möten kommer även äldre som bor i närområdet.

Vi har haft ”fredagsmys” , sopplunch, musik med allsång och surströmmingsfest. Gympa på måndagar, bingo och boule varannan tisdag.

Luciafirande med besök av barn från Rönnbackens förskola.

Ansvariga för Älandsgården: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander, Birgitta Arnström, Per Ola Nordin och Solveig Hamrin.

Under första halvåret har Leif haft högläsning vid 13 tillfällen. Därefter sker högläsningen genom Vuxenskolan och följer ett uppgjort schema. Vid 28 tillfällen har Leif och Birgitta Arnström deltagit som bingoutropare, mycket uppskattade aktiviteter av de boende.

Åtta musikcaféer har ordnats med olika musikgrupper, vid dessa tillfällen har även boende på plusboendet bjudits in.

En sommardag fick vi besök av ett hästekipage som bjöd på en liten åktur med häst och vagn, allt under överinseende av huvudmännen.

Utöver dessa sammankomster har vi haft påsklunch, vårkonsert med barn från Rönnbackens förskola, surströmmingsfest, Luciafirande med Rönnbackens förskola, julgröt med tomtebesök och året avslutades med nyårsbubbel.

Högsjö

Ansvariga: Lisbeth Nordle, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Gudrun Höglund, Elisabeth Sjöström och Anette Birgersson.

Underhållning på Mötesplatsen med uppträdande av Åke Nordin och Bert Wallin. Kaffe och tårta serverades.

Vardagsträff i Hälledal med underhållning av Sonja Ramström, kaffe och smörgåstårta serverades.

Underhållning på Högsjögården med underhållning av Karin och Åke Viberg, kaffe och tårta.

Byamöte i Utansjö med underhållning av Emma och Kenneth, kaffe och smörgåstårta.

Vårfest i Högsjö församlingsgård med underhållning, Häggsjöborna.

I augusti surströmming på Mötesplatsen och i september surströmming på Högsjögården med Karin och Åke Viberg som underhållare.

I oktober visade Örjan Leek bilder av gamla Härnösand, kaffe och tårta, lokal: Mötesplatsen.

I november var det vardagsträff i Hälledal med Bert Wallin och spelarkompis som ansvarade för underhållningen. Kaffe och smörgåstårta. Året avslutades på Högsjögården med julfirande och underhållning av Karin och Åke Viberg.

Härnögården

Ansvariga: Marianne Claesson, Anita Andersson, Anette Birgersson, Eva Pallin, Gudrun Höglund, Marianne Häggblom och Ewa Fällgren.

Fem sammankomster har det blivit under året och vid varje tillfälle har vi kunnat hälsa ett 60-tal gäster välkomna.

I mars bjöds det på kaffe och tårta med Åke Nordin och Bert Wallin som underhållare. I maj pubafton, kl 17.00-19.30, då vi bjöd på smörgåstårta, vin öl och annan dryck. Sonja Ramström spelade dragspel, sjöng och spexade.

I september surströmmingsfest mellan 16.30-18.30 med allt som hör till och underhållning av Öbackagänget.

I november bjöd vi på kaffe och tårta och Örjan Leek visade bilder från Härnösand, mycket uppskattat.

Slutar året med luciafirande den 13 december med barn från Brännaskolans klasser 4-6. De sjöng fina julsånger för alla och det bjöds på kaffe, saffransbröd och pepparkakor.

Korttidsboendet/Härnögården

Ansvarig: Marianne Claesson och Ewa Fällgren.

Vi har haft fyra träffar under året med ca 15 gäster varje gång. Personalen har varit delaktig och hjälpt till med dukning.

Pub-kväll har det varit höst och vår, surströmming i augusti och i oktober visade Örjan Leek sitt bildspel och berättade bl.a. om Härnösands 350 års jubileum.

Förutom surströmming har vi bjudit på snittar, smörgåstårta, windsorkaka, vin, öl mm.

Följande musiker har underhållit; Christer Byström, Ulla-Britt Nordin, Bengt Andersson och Karin och Åke Viberg.

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marianne Granlöf, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

17 maj hade vi Norge-tema i församlingshemmet i Stigsjö, bjöd på tre sorters mackor och tre olika goda tårtor som är vanliga i Norge. För underhållningen svarade Anders Sellergren, Karin Grön och Ella Svensson.

Den 23 maj åkte 15 daglediga från Stigsjö till Bodagård där vi bl.a. bekantade oss med gårdens djur. Vi bjöds på hembakade ”luffsor”, rabarberpaj och kaffe.

24 maj träffades samtalsgruppen i Viksjö som bjöds på silltårta, kaffe och kaka och fick lyssna till Kerstin Gjersvold.

Vid en träff den 30 maj i Viksjö bjöds det på sallad, rabarberpaj och kaffe. Lars-Åke Bohman visade bilder från vårt kära 50-tal.

30 oktober träffades samtalsgruppen i Viksjö, bjöds på Janssons frestelse, kaffe och  ambrosiakaka, Ulf Järnankar underhöll med sång och musik.

5 december träffades daglediga i Stigsjö och bjöds på Janssons frestelse med tillbehör och potatisbakelse till kaffet, allsång med Olle Parkman.

6 december träffades samtalsgruppen i Viksjö och bjöds på Janssons frestelse med tillbehör och potatisbakelse till kaffet. Sonja Ramström ansvarade för underhållningen.

13 december avslutning med daglediga i församlingshemmet i Stigsjö där Kjell Bylunds spelemän underhöll med ett gäng jullåtar och bjöd också in till allsång. Det bjöds på Janssons frestelse med tillbehör och kaffe och kaka. Avslutades med ett skönsjungande luciatåg från Brunne skola under ledning av Solveig Hamrin. Under året har vi haft ca 170 gäster totalt.

Torsvik/hemtjänsten:

Ansvariga: Margareta Wänglund, Stig Sjöström, Elisabeth Sjöström, Klaus Scholz. Därutöver har Barbro Marklund och Margit Viklund stöttat upp gruppen.

Målgruppen är personer som har hemtjänst och aktiviteterna arrangeras i god samverkan med Madeleine Juslin och hennes personal inom hemtjänsten.

Den traditionella surströmmingen med tillbehör avnjöts den 5 september med Kjell Bylunds spelemän som sjöng och spelade och som det brukar blev det också allsång.

Ca 50 gäster hade hörsammat inbjudan..

Den 18 december hade vi julfest med ca 35 gäster (influensan hade slagit till för några) . Torkel Selin bjöd på en kavalkad av kända julsånger

Julgröt och skinksmörgås, kaffe och lussekatt. Generöst lotteri där alla fick en julklapp.

Avslutades med att vi alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.

Solbacken

Ansvariga: Monica Forssell, Christina Sjödin, Maud Strömberg och Marianne Häggblom.

Vid sex tillfällen har vi bjudit på kaffe och bröd med underhållning i form av sång och musik. Våra gästartister har varit: Öbackagänget, Karin och Åke Viberg, Stigsjö Spelglädje. Kerstin Gjersvold och Maj Gun Näslund med flera. Vid påsk bjöd vi på påsktårta och till midsommar åt vi jordgubbstårta.

En solig dag i maj fick de boende besök av två hästar, en stor och en ponny. Ett uppskattat besök. I augusti gick den årliga surströmmingsfesten av stapeln, gott och trevligt.

Året avslutades i december med julfika och julklappsutdelning.

Vi har ett gott samarbete med personalen på Solbacken.

Häggdånger

Ansvarig: Solveig Hamrin.

Under hösten har Solveig påbörjat en verksamhet i Häggdånger eftersom vi inte haft något där tidigare.

Det har varit mycket intressant och responsen har varit positiv. Tillsammans med diakon Berit Selling har jag planerat och även fått praktisk hjälp med dukning och disk.

4 oktober hade vi sopplunch med ca 25 gäster. Allsång med Tina Nilsson.

8 november sopplunch med Stigsjö Spelglädje, 11 spelemän som gladde oss med både sång och spel. 37 gäster.

6 december julgröt för 25 gäster och Advents-  och julsånger med Jenny Häggqvist.

Ser fram emot att fortsätta verksamheten i Häggdånger.

Slutord

Nu kan vi se tillbaka på 2018 och vad som hänt, ett år går fort för oss som har glädjen av att få vara med i De Gamlas Vänner och tillsammans sätta guldkant på tillvaron för våra äldre i Härnösands kommun.

Den sammanfattning som gjorts från aktiviteterna vi genomfört ute på äldreboendena, församlingsgårdar, Sankt Petri Logen och i år även i Häggdånger,  hela Härnösands kommun, visar att vi har glatt många med gott fika, sång och musik, med samtal och kramar. En verksamhet som satt guldkant på tillvaron för många och även gett oss glädje tillbaka.

Jag är stolt över den verksamhet vi har och tacksam över allt arbete som ni huvudmän gör. Hoppas att ni, i likhet med oss i styrelsen, gläds åt vår verksamhet.

Högläsningen är nu igång på alla boendena, det var lite trevande i starten, men nu kan vi glädjas åt att den verksamheten fungerar och är väldigt omtyckt precis som musikhandledarna.

Ett nytt verksamhetsår har startat och vi har förmånen att få sätta guldkant på tillvaron för våra äldre i Härnösands kommun även under 2019. Ett arbete som är efterfrågat och behövs, kanske idag mer än tidigare.

VARMT TACK till er alla för året som gått.

Margit Viklund                                                              Margareta Wänglund

Ordförande                                                                    Sekreterare