Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodén, v.ordf. Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr. Nils Erik Pallin, Åke Johansson, Per Inge Björklund, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Suppleanter: Lisbeth Nordle och Anna Catarina Bergdahl.

Revisor: Pricewaterhousecoopers med Carina Häggqvist som ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Margit Viklund, Sven Erik Lodén, Nils Erik Pallin, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått ordf. Margit Viklund, Nils Erik Pallin, Anders Timan, Per Inge Björklund, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett konstituerande sammanträde samt hållit 9 protokollförda sammanträden. Au 4 protokollförda sammanträden och Bu 2 protokoll-förda sammanträden.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2015-12-31

Huvudmän                            34

Styrelse                                  11

Hedersmedlemmar             5

Seniormedlemmar            10

Summa medlemmar         60

 

Verksamhet under året:

Aktivitetsrappporter för 2015.

Musikhandledare

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med NBV, finansierat en musikhandledartjänst.

Under tiden januari – augusti var det Jeanette Ögren som varje vecka besökte samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Sång, musik och sittzumba (rörelser till musik) har varit en omtyckt och uppskattad aktivitet i de äldres vardag på de olika boendena och Gula Villan. I september kom Catharina Eurenius tillbaka efter sin föräldraledighet. Jeanette har fortsatt sitt pass på det nya boendet Solbacken. Catharina har utvecklat sin verksamhet med ett mer varierat program som ger utrymme för mer delaktighet för de boende. Vi inom De Gamlas Vänner är mycket glada för det arbete musikhandledarna utför.

Nytt avtal är tecknat för 2016 både för äldreboenden och Gula Villan.

 

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen. Arbetstiden är maximalt 5 timmar per dag. Under sommaren 2015 finansierade vi även 3 veckors sommarjobb inom vården för 10 ungdomar. Kommunen har arbetsgivaransvaret medan vi står för lön och sociala avgifter. Tanken är att därigenom väcka ungdomars intresse för vårdyrket.

Nytt avtal för helgungdomar är undertecknat för 2016.

 

Stipendier Vårdgymnasiet

Ordföranden Margit Viklund överlämnade vid terminsavslutningen på Kom Vux vårdprogram penningstipendier till förtjänta elever. Detta är också ett led i vår verksamhet att uppmuntra till utbildning inom vårdyrket.

 

Brunnsmusik

Söndagen den 14 juni hade vi den årliga Brunnsmusiken dit pensionärer inbjudits genom annons i lokaltidningen. Vädret inbjöd inte till utevistelse men ca 100 personerna kunde ändå i St Petri Logens vackra rum njuta av Björn Hedström och hans duktiga musiker som spelade glada och välkända melodier.

Gott kaffe och bröd serverades och det blev en trevlig eftermiddag.

 

Livslustdagen

Söndagen den 4 oktober hade 150 personer inom kommunen bjudits in till årets livslustdag på Logen som blev mycket lyckad med årets gästartist, Härnösandssonen Lars T Johansson. Det blev en fin stämning i lokalen när Lars T i sin underfundiga monolog varvat med låtar till eget gitarrackompanjemang tog oss tillbaka några årtionden. Dagen avslutades med en god bit mat, vildlax med Frölandspotatis, krondillsås och sallad med råhyvlade höstgrönsaker. Kaffe och kaka. Vi har fått många bevis på att våra gäster uppskattade dagen.

 

Samtalslådor

Sedan flera år tillbaka har sju samtalslådor cirkulerat mellan de olika boendena. Under året har de inte varit i bruk. På senare år har vi fått allt fler signaler om att dessa inte längre är så aktuella ute på boendena. Det känns nu som att innehållet är ”lite för gammalt” för dagens pensionärer och även för personalen som ska få igång ett samtal kring lådorna. Vi har ännu inte tagit något beslut om förnyelse, i väntan på det står en låda på varje boende. Ett projekt för 2016.

 

Högläsning med äldre

Högläsning med äldre är en mycket uppskattad aktivitet, som ökar livskvalitén då den förutom själva lyssnandet ger tillfälle till samvaro och samtal. Syn- och hörselnedsättningar, försämrat minne, svårigheter att koncentrera sig och problem med att hålla i en bok och bläddra är vanliga orsaker till nedsatt läsförmåga. Genom högläsning väcks minnen och skapas en rofylldhet, som ofta stannar kvar långt efter det att läsestunden är avslutad.

Leif Carlsson har under året ordnat läsestunder vid 30 tillfällen på Älandsgården och Carin Edlund har ordnat läsestunder vid 14 tillfällen på Ädelhem. Litteratur har varit klassiska sagor, texter av lokala skribenter som Nicke Sjödin och Erik Nyhlèn samt förkortade versioner av Vilhelm Mobergs utvandrarepos och Collen Mc Culloughs Törnfåglarna. Deltagarantalet har varierat mellan 5 och 10 deltagare, framförallt kvinnor och varje läsestund har varat 30-40 minuter.

 

Ängekyrkan

Ansvariga: Anders Timan, Marianne Törnlund, Ing-Marie Pettersson, Mayvor Hamberg och Inger Lundgren.

Grupp Ängekyrkan har under året haft totalt 6 sammankomster där vi kunnat hälsa ca 55 gäster välkomna vid varje tillfälle.

23 februari 2015: Ulla-Britt Nordin och Bengt Andersson underhöll med sång och musik och enligt traditionen bjöds det på kaffe och semla.

30 mars 2015 kom Barbro Jansson, anhörigkonsult i kommunen och berättade om arbetet på Gula Villan och med anhörigstöd. Avslutades med nygräddade våfflor till kaffet.

18 maj 2015 återkom Eric Björklund som tidigare läst ur sina böcker, På det nedre och Hel och ren. Denna gång läste han ur sin nya bok ”Köttets lust”. Vid våravslutningen serverades smörgåstårta.

14 september 2015 bröts traditionen med surströmming och i stället bjöds det på paj med grönsaker, smör och bröd. Hans Ödmark svarade för underhållningen.

2 november 2015 fick vi besök av E. Mikael Norberg. Ur sin nyskrivna bok om Birger Norman berättade han om skaldens liv. Varm soppa med ostsmörgås serverades.

7 december 2015 ett år har gått och nu kom Klas Norberg tillbaka med sång och musik. Traditionsenligt serverades julgröt med skinksmörgås.

Samtliga träffar har varit välbesökta och uppskattade.

 

Församlingsgården

Ansvariga: Gerd och Åke Johansson, Monica Forssell, Anna-Chatarina och Karl-Erik Bergdahl samt Eva Forsberg. Under året har vi haft 9 sammankomster då vi bjudit på hemlagad soppa, kaffe och kaka. Gästerna blir bjudna på förtäringen och underhållningen har i år varit: Jarmo Nykyri på gitarr och sång, Anders och Bert Vallin, Karin och Åke Viberg sång och musik, Klas och Sanna Norberg sång och musik, biskop Eva Nordung, Hans Ödmark gitarr och sång samt Ramvikskören. Underhållningen liksom förtäringen har varit mycket uppskattat av gästerna.

Även i år ordnades en bussutflykt. I maj åkte vi med Zetterblads buss till Sundsvall, kaffepaus på Södra berget och lunch på Svartviks herrgård. Sedan blev det en tur runt Alnön. Många hade inte varit på Alnön så det blev en mycket uppskattad rundtur. Alla var mycket nöjda med arrangemanget och resan.

Vi som jobbar på församlingsgården ser fram emot våra träffar, då vi får så mycket glädje och uppskattning tillbaka.

 

Aktivitetsrapport – Äldreboenden 2015

Ängecenter

Ansvariga:Anna Catarina och Karl Erik Bergdahl, Monica Forssell, Gerd och Åke Johansson, Majvor Norell, Elisabeth Åslund, Anita Saveby, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg och Margareta Wänglund.

Varje torsdag under hela året har vi spelat boule och bjudit på kaffe med hembakt bröd. Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka, antalet spelare varierar mellan 15 och 22. Nya spelare har tillkommit under hösten och torsdagarna med boulspel, kaffe och hembakt bröd är mycket uppskattat avbrott i vardagen. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efteråt är det mycket prat och skratt. Numera ansvarar personal i kiosken för att det finns en kaffevagn klar. De tar också hand om disken efteråt. För detta har de tackats med en blomma till jul.

Den 15 juni var det bildvisning från gamla Härnösand. Örjan Leek var föreläsare, många gamla Härnösandsbor kände igen stadsmiljöerna från förr. Även inflyttade tyckte det var intressant att se Härnösands från förr. Under kaffestunden var det en livlig diskussion kring ämnet.

Tidigare har vi haft en vårfest men p.g.a. köksrenovering fick det bli en höstfest istället. Den 20 oktober inbjöd vi till fest med trubaduren Jarmo Nykyri som dragplåster. Han spelade och sjöng och fick igång allsången. Smörgåstårta, vin, öl, vatten och läsk serverades. Avslutades med kaffe och kaka.

Karin tackade med en egenhändigt skriven dikt:

Hjärtligt tack för den goda maten,

som serverats på de vackra faten.

Och för den glada sången

och den härliga musiken,

till glädje för alla i publiken.

En jättekram från oss alla

både pojkar och jänter,

som njuter av allt trevligt i kväll

här på Ängecenter.

Under hösten var det surströmmingsfest där vi hjälpte till med serveringen. Nästa år står vi som medarrangörer.

Mannekänguppvisning med försäljning har ägt rum utan De Gamlas vänners medverkan. Nu i ny regi.

 

Ugglan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anders Timan och Ing-Marie Petersson.

Ugglans äldreboende har ingen gemensam samlingssal varför det är svårt att ordna någon underhållning. Tillsammans med personalen har vi ändå funnit en modell som alla säger sig vara nöjda med.

Den 10 februari hade vi bildvisning med Örjan Leek som föreläste om det ”gamla” Härnösand. Fettisdag var det semlor och inför påskhelgen bjöds det på gul påsk tårta.

Den 12 juni bjöd vi på gräddtårta och till Allhelgonahelgen serverades Ångermanlandstårta. Slutligen bjöd vi på Windsortårta och lite småkakor till första advent.

 

Ädelhem:

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Östman, Carin Edlund, Marianne Häggblom och Åke Lång..

7 bingoträffar med två spelomgångar har ordnats. Varje deltagare får minst en vinst. I pausen mellan omgångarna dricker vi kaffe med bröd. I juni hade vi sommarfest med underhållning av Evelyn Gonzales sjöng och spelade gitarr. Samtliga boende bjöds på  kaffe och tårta.

I september, dags för den årliga surströmmingsfesten med alla tillbehör. Den ansvariga gruppen stod själv för underhållningen denna dag. Året avslutades i december med jultårta till boende och personal på Ädelhem.

 

Brunnegården:

Ansvariga: Elisabeth Åslund, Eva och Stig Sjöström, Nils Erik Pallin och Margareta Wänglund.

Under året har vi spelat bingo vid 5 tillfällen. Boendet är fördelat på två avdelningar på övre planet, Violen och Linnean, och en demensavdelning, Prästkragen i bottenplanet. För att alla ska få vara med spelar vi en omgång uppe och sedan går vi ner till demensavdelningen. Alla får minst en vinst. Efter bingospelandet dricker vi kaffe med hembakt bröd ibland och köpt ibland, i mars var det små semlor, till påsk bjöd vi på prinsesstårta.

I april spelade vi bingo på en Violen och under tiden visades Åke Melins Minnenas målningar på Linnean, som vanligt kaffe och hembakat bröd/tårta.

I maj körde vi samma koncept, bingo på Linnean och bildvisning på Violen.

Prästkragen har tagit del av samma program.

Sommarfest i juni med jordgubbar och glass och underhållning av Hans Ödmark.

I september startade vi hösten med surströmmingsfest, kaffe och marängkaka, Jarmo Nykyri spelade och sjöng.

I november bingo med adventskaffe med saffranskaka.

Avslutar året med julfest och luciatåg med barn från Brunne skola. Smörgåstårta, glögg och pepparkaka. Jarmo Nykyri sjöng julsånger och tomten delade ut julklappar till alla.

 

Koltrasten:

Ansvariga: Anita Saveby, Katrin Tjärnström, Håkan Tjärnström, Marianne Törnlund och Margit Viklund.

Den 7 maj bjöds de boende på kaffe och tårta och för underhållningen svarade Jarmo Nykyri.

I september var det planerat för surströmmingsfest men boendet firade 20-årsjubileum med surströmming. Vi bjöd på underhållning med Bosse Olsson och hans dragspel, mycket uppskattat. I oktober skulle vi ha sopplunch men p.g.a. personalens utbildning blev det inställt.

Året avslutades med en liten jultallrik, glögg och pepparkakor och underhållning av Bröderna Berglund.

 

Älandsbro- Servicehuset och Älandsgården:

Ansvariga för servicehuset: Lisbeth Nordle, Elisabeth Meander, Inger Lundgren, och Sven Erik Lodèn.

Första torsdagen i varje månad firas gudstjänst på servicehuset, vi bjuder på kaffe och bröd. Vid dessa möten kommer även äldre som bor i närheten. Varje måndag har vi sittgympa. Varannan tisdag spelar vi bingo och varannan onsdag spelar vi boule.

Den 22 januari serverades sopplunch med underhållning och den 23 september var det surströmmingsfest med underhållning.

Ansvariga för Älandsgården: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander och Sven Erik Lodèn.

Förutom högläsning, vid 30 tillfällen som redovisats under rubriken Högläsning har följande aktiviteter förekommit. Vid bingoträffarna, 23 under året är Leif bingoutropare, boendet står för kostnaderna.

I januari, februari, maj, september, oktober, november och december har vi haft musikcafè med varierande underhållning, Viksjö spelmansgille vid två tillfällen, Häggsjöborna vid två tillfällen, Åke Nordin/Bosse Olsson, och Cittragruppen.

I februari kombinerade vi med semmelfest.

Boende på servicehuset har bjudits in.

En lördag i mars bjöds det på smörgåstårta  med dryck och i april var det påskfirande med påsktårta.

Midsommaraftonsfirande med extra god mat och lövdekorationer.

I september, surströmmingsdags. I december hade vi också luciafirande med barn från Älandsbro skola, julgröt med tomtebesök och året avslutades på nyårsafton med nyårsbubbel.

 

Högsjö

Ansvariga: Per Inge Björklund, Henry Höglund, Sven Erik Lodèn, Lisbeth Nordle och Anette Birgersson.

Vid 4 tillfällen har De Gamlas Vänner deltagit i byamöten i Hälledal och Utansjö. De har bjudits på underhållning och smörgåstårta.

I Högsjö församlingsgård har vi haft sopplunch vid ett tillfälle.

På Högsjögården och Mötesplatsen har vi haft tårtfest och surströmmingsfest med underhållning.

 

Härnögården/Solbrännan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anita Andersson, Anette Birgersson, Carin Edlund, Eva Pallin, Hans Sonesson och Åke Lång:

Fyra sammankomster har det blivit under året och vid varje tillfälle har 60-70 gäster varit med.

Den 11 februari visade Örjan Leek ett bildspel från gamla Härnösand, kaffe och semlor serverades.

Den 20 maj var det dags för pubkväll med ost, korv, snittar mm, samt öl och vin. Chris O`Berg tillsammans med Ulf Isaksson stod för underhållningen.

Den 9 september, surströmmingslunch med tillbehör. Underhållning Bröderna Berglund, sång och musik varvat med roliga historier.

I år bröts en lång tradition då Brännaskolans luciatåg blev inställt p.g.a. att det saknades musiklärare.

Till första advent bjöd vi på adventsfika Windsorkaka och pepparkakor.

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marianne Granlöf, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

Servicehuset i Viksjö.

Den 7 maj samlades 14 personer i samtalsgruppen där de bjöds på Janssons frestelse, bröd, kaffe och kaka.

1 december bjöds samtalsgruppen  på kaffekalas med sju sorters kakor. Vi sjöng julsånger, hade gissningstävling och utdelning av julklapp.

PRO i Viksjö:

29 april bjöd vi på kasslergratäng, kaffe och kaka. Underhållning av Christer Byström som också hade frågesport i musik

25 november bjöd vi på julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka. För underhållningen svarade Cittragruppen.

Onsdagsträff i Stigsjö församlingshem:

22 april var daglediga på utflykt till Viksjö cafe och Nostalgi. Kaffe/te och smörgås och go ‘kaka serverades i caféet. Jukebox där vi bl.a. spelade Anita Lindblom, en riktig nostalgikick.

Den 2 december bjöds daglediga på julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka. Julsånger och gissningstävling där priset var en julklapp.

PRO i Stigsjö:

9 april visade vi Åke Melins Minnenas målningar. Vi bjöd på silltårta med dryck, kaffe och kaka, sång och musik.

9 december slutar vi med julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka. Lucia med tärnor från Brunne skola under ledning av Solveig Hamrin besökte oss.

Under året har vi haft besök av 187 gäster.

 

Torsvik/hemtjänsten:

Ansvariga: Katrin Tjärnström, Håkan Tjärnström, Svante Hamberg och Stig Sjöström.

Den traditionella surströmmingen med tillbehör avnjöts som vanligt i Ängecenterns lokaler. Denna gång stod Bröderna Berglund för underhållningen. Tyvärr blev det lite logistikproblem denna gång så flera uteblev. Vi bjöd då in boende på Ängecenter så borden fylldes.

I december bjöd vi på jultallrik, Lennart Svanholm spelade julmusik och alla sjöng med. Personal och brukare i vackert luciatåg skred in i lokalen. Lennarts musik inbjöd till dans så några tog chansen till en svängom. Sedan var det dags för lottdragning. En mycket lyckad dag var slut.

Vi vill tacka den otroligt hjälpsamma personalen som ser till att ingen lämnas utanför.

 

Solbacken

Under året har ett nytt demensboende öppnat – Solbacken. Ansvariga där är: Monica Forssell, Christina Sjödin, Maud Strömberg och Marianne Häggblom.

Började i april då vi lämnade över blommor och bjöd på godis.

Boule har vi spelat vid tre tillfällen, en gång utomhus.

Midsommar firade vi med jordgubbstårta och blommor och i augusti hade vi en trevlig surströmmingsfest då vi kunde sitta ute i det sköna sensommarvädret.

I höst har vi haft tre träffar med sång och musik, vår uppfattning är att träffar med sång och musik är de mest uppskattade

 

Slutord

Ett år kvar tills vi fyller hundra år, hundra år som Sällskapet De Gamlas Vänner med ideella krafter har försökt sätta en guldkant på tillvaron för Härnösands äldre, både om de bott hemma eller på Äldreboenden, visst är det fantastiskt.

När vi läser årets verksamhetsberättelse blir jag väldigt imponerad och stolt över att få vara med och glädja så många äldre människor, tack till alla er som bidrar på olika sätt.

Vid förra årsmötet diskuterade vi samtalslådorna och beslöt avvakta med dessa och pröva en dvd om Minnenas Målningar som Åke Melin från Nordingrå målat och berättat. Genom Nils-Erik Pallin och Åke Melin har de gjort det möjligt att den har delats ut på boendena, men om den används som det var tänkt vet vi ej men ska utvärderas under 2016.

Vi har också påbörjat ett arbete med de aktivitetsansvariga som kommunen tillsatt ute på boendena och tillsammans med dessa kan vi kanske få en ännu bättre verksamhet för våra äldre.

Under 2015 har vi påbörjat planeringen för vår 100-års fest, som vi hoppas ska bli ett fint jubileum och ett avstamp för 100 nya år, den 14 september 2017 firar vi och därefter fortsätter vi mot ytterligare 100 år.

Än en gång tack ALLA ni som på olika sätt hjälpt till att sätta GULDKANT på tillvaron för våra äldre i Härnösand, utan er hade vi inte haft denna verksamhet.

Margit Viklund                                            Margareta Wänglund

Ordförande                                                Sekreterare