Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Hedersmedlemmar

Styrelsen utser hedersmedlemmar men sedan ett antal år har styrelsen beslutat att inte utse några nya hedersmedlemmar.

Medlemmar:

  • Margaretha Gustafsson
  • Kerstin Marmont
  • Inez Nilsson