Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Målsättning

Sällskapet vars målsättning är att sätta guldkant på tillvaron för de äldre och på olika sätt behövande inom Härnösands kommun.

Kort historik om De Gamlas Vänner i Härnösand

Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand bildades vid ett konstituerande sammanträde på Ädelhem den 14 september 1917.

Sällskapets ändamål enligt stiftelseprotokollet var att ”anskaffa och underhålla ett hem för äldre behöfvande män och qvinnor av ståndspersonklassen, pauvres honteux, tillhörande Härnösands stad”.

Fastigheten nr 205 inom Härnösands stads andra quarter (nuvarande kvarteret Bildhuggaren) inköptes av Göta och Hans Hamberg som därmed ”ville öfverlämna densamma som gåfva till sällskapet”.

Sammanlagt ingick i hemmet åtta enkelrum och två dubletter med årshyra mellan 250 och 500 kronor. 1923 sänktes årshyrorna med 25 kronor!

I början av 1930-talet, troligen 1934, bildar sällskapet en blomsterfond som 1968 slås ihop med Föreningen Blomsterfonden.

Från och med 1950-talets ingång ändrar sällskapet karaktär. År 1951 fastställer styrelsen att i stället för som tidigare genom betalande medlemmar ”skall sällskapet upprätthållas, främjas och ansvaras av 20 huvudmän, förslagsvis 10 damer och 10 herrar”.

År 1953 beslutar sällskapet att sälja hela fastigheten för 150.000 kr till bostadsrättsföreningen Bildhuggaren.

Vid årsmötet den 27 maj 1968 beslutar man att gå samman med Föreningen Blomsterfonden till Sällskapet De Gamlas Vänner-Blomsterfonden. Sedan en tid hade de två föreningarna i stort sett haft samma styrelse.

Från och med 1970-talets ingång börjar en expansiv period i sällskapets historia. Exempelvis 1996 genomfördes följande aktiviteter;

”Gåflickor och gåpojkar”, sångcirklar i NBV:s och Vuxenskolans regi, vår- och höstmiddagar, samarrangemang med Lions och Röda Korset samt diverse bidrag och trivselarrangemang.