Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Evenemang:
Huvudmannaträffar

Ordf. Margit Viklund hälsar huvudmännen välkommen.

Vårsta

Sedvanlig huvudmannaträff hölls på Vårsta 2017-10-18. Inbjudna från kommunen var Barbro Janzon från omsorgen och socialchef Agnetha Nordström och Socialnämndens ordf. Krister Fagerström McCarty. Informationen

Klicka för att läsa hela »