Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Vårsta

Ordf. Margit Viklund hälsar huvudmännen välkommen.
Ordf. Margit Viklund hälsar huvudmännen välkommen.

Sedvanlig huvudmannaträff hölls på Vårsta 2017-10-18. Inbjudna från kommunen var Barbro Janzon från omsorgen och socialchef Agnetha Nordström och Socialnämndens ordf. Krister Fagerström McCarty.

Informationen från kommunrepresentanterna var givande och många frågor ventilerades.