Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Goda idéer

Frida Norberg

Frida Norberg boendechef på Koltrasten tillsammans med två medarbetare informerade om olika aktiviteter i syfte att stimulera de boende.

Temat för dagen var att delge varandra goda idéer om hur vi kan sätta guldkant på tillvaron för våra äldre.