Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År!

Residenset i vinterskrud!

Vi önskar alla en God och fridfull Jul

och ett Gott Nytt År!

Styrelsen