Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Både allvar och glädje på årets Huvudmannaträff!

Jens W Nilsson och Ulla Öhman Nilsson.

Årets Huvudmannaträff genomfördes den 21 november 2023 på Sankt Petri logen.

Per Hägglund, bland annat ansvarig för Anhörigcenter i Härnösands kommun, berättade på ett inspirerande sätt om olika typer av demens. Hur de yttrar sig och hur man kan förebygga och ev behandla. Bemötande och att alltid visa respekt är viktigt. Musik och rörelse är bra för den demente och allt som bygger på känslor är positivt.

Jens W Nilsson berättade om MittRevyn som i år firar 19-års jubileum. Hans gav oss smakprov på lite olika historier och framkallade många skratt och glädje.

Avslutningsvis presenterade vi vår nya hemsida där alla kan följa vår fina verksamhet i ord och bild.