Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Gåva till Ukraina

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Ulla Öhman-Nilsson, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars Rehnström, Jan Ola Nordin, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Suppleanter: Margit Viklund och Eva Forsberg.

Revisor: PricewaterhouseCoopers(PWC) med Mattias Eriksson som ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Ulla Öhman-Nilsson, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Lars Rehnström och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått Per Inge Björklund, Henry Höglund, Sven Arne Staflund och Margareta Wänglund. Ordförande Ulla Öhman-Nilsson kallas till varje möte.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett konstituerande sammanträde samt hållit fem protokollförda styrelsesammanträden och 4 protokollförda arbetsutskottssammanträden. Kontinuerliga kontakter med Michael Svensk, Nordea som lämnat information och rapporter om det finansiella läget och hur det påverkar vår portfölj.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2020-12-31

Huvudmän                    46

Styrelse                         11

Hedersmedlemmar        4

Seniormedlemmar        26

Summa medlemmar   87

 

Hemsida

Hemsidan som skapades under 2017 www.dgvhsand.se har hittills haft drygt

36 000.besökare

Verksamhet under året:

Musikhandledare

P.g.a. omorganisation inom NBV tecknades avtal med Vuxenskolan fr.o.m. 2020.  Den 22 juni träffades berörda parter på Vuxenskolan att diskutera om och hur den fortsatta verksamheten ska/kunna bedrivas. P.g.a. besöksförbudet på äldreboendena kan någon verksamhet med medverkan av musikhandledarna f.n. inte bedrivas. Viss verksamhet utfördes utomhus på vissa boenden.

Då musikhandledarna inte har möjlighet att utföra sitt arbete blev resultatet att deras anställningar sades upp p.g.a. arbetsbrist. Något nytt avtal har inte tecknats.

Fram till sommaren delades tjänsten mellan Sandra Näslund, Jarmo Nykyri, Ulf Winhagen och Emma Ekebjörk.

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen.

Även denna verksamhet har pausats p.g.a. besöksförbudet på boendena. Något nytt avtal har inte tecknats med kommunen.

Stipendier Vårdgymnasiet

Stipendier till ungdomar på Vårdgymnasiet delades ut i mars.

Brunnsmusik

Ställdes in.

Livslustdagen

Ställdes in.

Högläsning för äldre

Det har inte varit möjligt att genomföra högläsning p.g.a. besöksförbudet.

Äldregalan 1 mars 2020

I slutet av 2019 väcktes tankarna på att anordna en äldregala på teatern för seniorerna i kommunen.

Planeringen fortsatte med att bestämma tidpunkt och medverkande mm. Söndagen den 1 mars 2020 gick den av stapeln.

När vi ser tillbaka på mars 2020 var det en lyckodag. Veckan därpå infördes besöksförbud på äldreboendena i kommunen. Av alla kommentarer vi fått efter galan var det ett lyckat arrangemang.

Ängekyrkan

Ansvariga: Mayvor och Svante Hamberg, Ing-Marie Petersson, Inger Lundgren samt Lars Rehnström.

Innan pandemin satte stopp för planerade aktiviteter fick träffa Åke Melin från Alnö som den 27 februari underhöll med ett härligt framträdande med visor och berättelser om sina möten med diverse kända artister. Träffen lockade ca 50 personer som även bjöds på semlor och kaffe. Informerade om nästa träff som var satt till den 30 mars då företaget Absolicom skulle berätta om hur de arbetar med solfångare. Tyvärr måste verksamheten sättas på paus.

Vi fortsatte ändå att fundera på andra möjligheter att sätta guldkant på tillvaron och bestämde att vi skulle ringa runt för en pratstund, det visades sig vara mycket uppskattat. Vi skickade också ett brev för att informera om den ofrivilliga pausen. För att sätta lite guldkant på tillvaron inför den stundande julen beslöts att vi bjuder på lunch hos Murbergets restaurang. Ett brev med inbjudan och eget val av tidpunkt gick för lunchen.

Församlingsgården

Ansvariga: Eva Forsberg, Sigbritt Ahl, Lena Westerlund, Klaus Scholz, Kajsa Perstrand och Elisabeth Hallberg.

Även här satte pandemin käppar i hjulet för våra möjligheter att sätta guldkant på tillvaron.

Vi hann dock med två träffar med soppa innan pandemin slog till, 27 januari och 24 februari. I januari fick vi lyssna till SOS( = sång och skratt) med dansmusik och i februari underhöll Koije kapell.

Ett brev skickades ut till måndagsgästerna där vi erbjuder ett presentkort på 100 kronor, Härnösandskortet.

Vår tanke är att ni kan gå tillsammans med någon vän, ta en fika eller lunch, kanske köpa en blomma till helgen, det är valfritt vad ni vill göra. Det får bli vårt bidrag till en guldkant i vardagen under denna pandemitid.

Vår/påskfest på samtliga boenden

Tillsammans med Frida Norberg på Koltrasten och övriga boendechefer inom kommunen ordnades en vår/påskfest. Använde oss av catering från samtliga restauranger inom kommunen inkl Höga Kusten Hotellet. Tre-rätters middag levererades till alla boenden där personalen ställt upp och dukat fint på alla avdelningar. Ett stort TACK till personalen på boendena som gjorde detta möjligt att genomföra.

Aktivitetsrapporter – Äldreboenden 2020

Ängecenter

Ansvariga:Margit Viklund, Barbro Starrin, Majvor Norell, Margareta Wänglund, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg, Sven Arne Staflund, Sigbritt Ahl, Lena Vesterlund, Kajsa Perstrand, Catrine Rehnström och Berit Wiklund.

Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka och antalet spelare varierar mellan 15 till 25 spelare. Torsdagarna med boulespel, kaffe och hembakt bröd är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efter är det mycket prat och skratt. Tyvärr är matsalen stängd men personalen i kiosken ansvarar för att det finns en kaffevagn klar och de tar också hand om disken efteråt.

På grund av pandemin tog tyvärr verksamheten med boule slut redan i början av mars. På nationaldagen den 6 juni ordnade vi coronasäkert fika med tårta och underhållning av Chris o Berg. I anslutning till allhelgonahelgen ordnade vi i samarbete med kiosken så alla som bor på Ängecenter fick kaffe och valfri macka. Tanken var också att till lucia bjuda på saffransbröd men andravågen av pandemin slog till igen och kiosken tvingades stänga.

Samtliga traditionsenliga fester har ställts in under året och tyvärr verkar första delen av 2021 fortsätta på samma sätt.

Ugglan

Ansvariga: Sig-Britt Ahl, Barbro Starrin och Margit Viklund

Detta konstiga år började bra med tidig planering av årets aktiviteter, men tyvärr blev det inte som vi önskade.

I februari hade vi möte med Linda Pettersson och en personal för att höra vad de önskade. Vi gjorde en plan för hela året men så kom pandemin och det här blev resultatet.

Till midsommar ordnade vi underhållning av Stigsjö Spelglädje med tårtkalas på alla avdelningar. Då kom regnet och p.g.a. besöksförbud kunde spelemännen inte komma in på boendet.

I juli önskade alla avdelningar en mysafton så vi beställde en delikatessplanka inkl dryck från Ica Maxi.

Arbetsgruppen har under hösten försökt ha kontakt med boendet för att höra om det finns några önskemål vi kan genomföra. Tyvärr har det varit mycket sjukdom och dessutom har samtliga demenssjuka flyttat till Härnögården och på andra avdelningar. Ugglan är numera ett korttidsboende.

Ädelhem

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Häggblom, Marianne Eckermann, Marianne Östman och Anita Andersson.

I januari och februari hade vi bingospel och som alltid stor uppslutning, vi bjöd på gott fika och hade en trevlig samvaro. Till påskhelgen fick varje avdelning ett stort påskägg fyllt med godis och till kaffet bjöds det på påsktårta. Inför sommaren bjöd vi på sommartårtor till samtliga avdelningar. Till Lucia levererade vi jättegoda smörgåstårtor och något gott att dricka. Några dagar senare ordnades ett uppskattat sångevent och då bjöd vi på Windsorkaka till kaffet samt godis till alla avdelningar.

Brunnegården:

Ansvariga: Eva och Stig Sjöström, Margaretha Söderlund, Maritta Johansson

och Elisabeth Wiklund.

Den 14 januari 2020 hade vi ett planeringsmöte med boendechefen Susanne Forsberg.

Program 2020:

11 februari – Bingo

10 mars Pubafton med Bertil Lundin

Besöksförbud

14 april, ingen bioföreställning som vi planerat men Maritta ordnade med vårblommor vid entrén och vi bjöd på Windsorkaka

12 maj friluftsdag med korvgrillning som vi planerat, blev korvfest, DGV bjöd på korv och personalen fixade allt utan oss.

8 juni Jordgubbar och glass, vi köpte glass och jordgubbar och personalen serverade inne med Chris o Berg med Ulf underhöll utomhus.

Semester

Augusti – inga aktiviteter

1 september Surströmmingsfest. Jarmo Nykyri underhöll utomhus. Vi levererade surströmming mm och personalen ordnade med kalas på varje avdelning

30 oktober Höstbingo och blomfix vid entrén inför hösten

Vi köpte bingovinster och Windsorkaka. Personalen ordnade med bingo på avdelningarna.

November – inga aktiviteter

10 december Nobelfest. Vi levererar förrätt och huvudrätt från Restaurant Royal. Elisabet Wiklund bakade efterrättskaka. Det dukas till fest på alla tre avdelningarna för både brukare och personal.

Vi lyckades genomföra våra träffar som vanligt i februari och mars, sedan kom besöksförbudet. Vi kontaktade personalen varje månad för att anpassa våra aktiviteter mer efter deras önskemål med möjligheter att ordna med bingo, surströmmingsfest, nobelfest mm. Tack vare personalens vilja att ställa upp genomförde vi delar av det vi hade planerat. Vi handlade och levererade fikabröd, mat, bingovinster mm och personalen lovade ta hand och allt som vi brukade göra inomhus.

Hur gick det, det vet vi inte så mycket om eftersom vi inte själva var på plats, vi fick heller inte någon regelbunden respons från boendechefen. Vid två tillfällen bjöd vi på musikunderhållning utomhus och då var vi själva på plats och såg och hörde att det var uppskattat.

Vi hoppas och tror ändå att vi med dgv-pengarna satte lite guldkanter på boendet då och då trots pandemin.

Brunnegårdens dgv-grupp trivs tillsammans och samarbetar bra. Vi hoppas att besöksförbudet upphör nästa år så vi kan återgå till våra vanliga träffar. DGV gruppen genom Eva Sjöström.

Koltrasten:

Ansvariga: Carin Lockner-Holmberg, Christina Sjödin, Berit Wiklund och Arne Holmberg.

Coronapandemin har under 2020 i stor utsträckning begränsat DGV:s verksamhet vid Koltrastens särskilda boende. Flera av våra vanliga aktiviteter har fått ställas in. Vi huvudmän har inte kunnat göra besök pga. besöksförbudet för att hjälpa till med att praktiskt anordna guldkanter av olika slag. I gott samarbete med personalen har vi däremot kläckt idéer och gett förutsättningar till aktiviteter. Personalen på Koltrasten har då också, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, på ett ambitiöst och engagerat sätt ordnat trivsamma måltider och festigheter som helt eller delvis bekostats av DGV.

En trevlig kontaktväg har varit att följa de berättelser och bilder från det dagliga livet på boendet som Koltrasten har lagt upp på facebook. Mest har det nog glatt anhöriga till de boende som fått ta del av den mångfald trevliga aktiviteter som genomförts. För oss som huvudmän har det förstås särskilt värmt i hjärtat att se hur de festligheter mm som DGV bekostat har genomförts så fint:

I början av april firade Koltrasten sitt 25 års jubileum. DGV bjöd på trerättersmiddag med catering från Restaurang Vägg i Vägg.

I månadsskiftet maj-juni genomförde Chris O Berg och Ulf Isaksson sommarkonserter utomhus under tre fredagar i rad. Tur med vädret vid alla tillfällena. Sista gången bjöd DGV på smörgåstårta och det blev mycket uppskattat.

I början på augusti bjöd DGV på sommarfest i soligt väder. Emma Ekebjörk underhöll och sedan år bjöds det på Princesstårta till kaffet.

Den 9 september var det dags för surströmmingsfest. Surisar med tillbehör bjöds och lilla nubben förnöjde. Go-kaka och kaffe efteråt smakade också bra. Jarmo Nykyri underhöll ute på innergården, det blev allsång och god stämning och fint väder som vanligt.

I november ordnades en vin-, öl- och chokladprovning. Systembolaget gav råd och bedömningsprotokoll till dryckerna när de köptes in. Choklad och ost kompletterade. Trivsamma diskussioner utbröt vid bedömningarna, enligt kommentarerna till bilder på facebook.

På Luciadagen bjöd DGV till julfest. Glögg och pepparkakor med mögelost inledde och vitklädd personal lussade. Till lunch serverades gröt med skinksmörgås och havrekex med ost, avslutades med en go-kaka.

Till jul kom önskemål om lite julprydnader, spel, pussel och liknande. Det fanns heller inte mycket som lyste upp Koltrastens fina innergård. Diverse julprydnader köptes in och ett upplyst träd med några lysande fina rådjur köptes till innergården där de kunde ses från både bostadsrum och samlingsrum.

På julafton fick alla boende var sin julklapp, en chokladask.

Därutöver hade vi köpt in ett 10-tal extra klappar till boende som inte får andra klappar av Tomten. Välfyllda necessärer gladde några damer och några herrar fick rakvatten mm. Tomtemor hade också stickat ett par sockar.

Till Nyårsfesten bidrog DGV med bubbel, allehanda tilltugg och andra nyårstillbehör. Ett par hade turen att få ett nytt förkläde. Avdelningarna fick också ett antal nya pussel och spel.

Nu ser vi fram emot aktiviteter på Koltrasten under 2021. Första Covidvaccinationen för de boende har getts i slutet av 2020 och snart kommer nästa spruta. Det ska med tiden ge möjlighet till nya aktiviteter på boendet som ger Guldkant för de boende och liv till åren.

Att få möjlighet att hjälpa till på Koltrasten ger en stor glädje för oss som är huvudmän och knutna till boendet. Det känns gott i hjärtat att kunna bidra.

Koltrastens huvudmän genom Carin Lockner-Holmberg.

Koltrastens LSS-boende

Ansvarig: Katrin Tjernström och Elisabeth Meander

Fram till besöksförbudet i mars 2020 träffades vi vid några tillfällen och spelade bingo samt några fikastunder. Sedan pausades verksamheten. Det är många frågetecken inför ev fortsatt verksamhet på Koltrastens LLS-boende. Planer finns att verksamheten ska flyttas in på Gula Villan, men inga beslut är fattade. Enligt Katrin får verksamheten vara vilande fram till beslut har fattats om den fortsatta verksamheten.

Älandsbro Plusboende och Älandsgården:

Ansvariga för plusboendet: Elisabeth Meander, Inger Lundgren, Sonja Larsson, Lisbeth Nordle och Monika Köhn.

Detta märkliga Corona år har vi inte kunnat genomföra träffar som vi önskat men något hann vi med innan det blev stopp.

Tillsammans med kyrkan hade vi tre träffar.

I februari bjöd vi på sopplunch. I mars kunde vi glädja oss åt äldregalan på teatern.

Två tillfällen med sittboule och sittgympa fick vi också in i programmet.

I april ritade Inger Lundgren fina påskkort till alla på boendet och vi bjöd på  ”påskgott” med färggranna tulpaner.

I juni anordnades underhållning utomhus med artisten Klas Norberg. Kaffe och tårta som serverades utomhus.

I juli bjöd vi på hembakt paj som avslutades med kaffe. Vi samlades också en dag utomhus kring en sommartallrik, mycket uppskattat. Vid utomhusaktiviteterna har vi haft tur med vädret.

Vid flera tillfällen har vi också köpt pussel och tidningar med många korsord, det har varit mycket uppskattat.

September, oktober och november har vi bjudit på kaffe med bröd vid olika tillfällen, liksom ytterligare pussel och korsordstidningar.

I december bjöds de boende på jultallrik som vi köpt på Ica Maxi och till Nyår Nyårsgott och pyssel.

Sammanställt av Elisabeth Meander.

Älandsgården: Ansvariga: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander, Birgitta Arnström, Per Ola Nordin.

Ett annorlunda år p.g.a. Covid 19 pandemin.

Högläsning bedrevs i samarbete med Vuxenskolan fram till det blev besöksförbud.

Birgitta Arnström var bingoutropare, januari, februari och delar av mars. Denna verksamhet har varit mycket uppskattat av de boende.

Vid två tillfällen ordnades musikcafeèr utomhus med olika grupper, samarrangemang med Älandsbro plusboende. Viksjö spelmansgille och Öbacka-gänget har stått för underhållningen.

Rönnbackens förskola kom och lussade, naturligtvis utomhus.

Utöver detta har vi under året medverkat vid morsdags- och midsommarfirande, surströmmingsfest, fredagsmys vid flera tillfällen, nyårsbubbel och materiel till olika sinnesstimuleringar.

Älandsbrogruppen genom Leif Carlsson.

Häggdånger

Ansvarig Solveig Hamrin.

Det blev inte som vi tänkt i vår planering detta år. Vi hade sett fram emot en utflykt till Selångers pilgrimscenter som avslutning på terminen. Det blev inget att detta för 2020. Av de planerade soppluncherna blev det bara tillfällen. Den 23 januari var Häggsjöborna med oss och spelade ut julen.

I februari var temat ”Fettisdagsfastan Ann-Catrin Henriksson berättade med inlevelse om fastetiden och vi åt naturligtvis semlor från Gulf i Härnösand.

Eftersom Häggdångersborna är lite spridda var det inte så lätt att tänka julblommor, vilka skulle få och inte. Efter kontakt med kyrkan beslutade vi tillsammans att avvakta tiden och hoppas att soppluncherna kan återkomma så fort som möjligt. Det besöksantalet varierar, vi brukar vara ett 20-tal på dessa träffar.

Med hopp om en ljusare och friskare framtid för oss alla.

Häggdånger genom Solveig Hamrin.

Högsjö

Ansvariga: Lisbeth Nordle, Henry och Gudrun Höglund, Per Inge Björklund,

Anette Birgersson och Elisabeth Sjöström.

I januari lämnades pengar till inköp av bingovinster och till att användas till underhållning av Bertil Lundin

Påsk- och vårfest för samtliga boenden inom kommunen. Catering genom Hotell Höga Kusten som levererade en trerättersmiddag. Med personalens vilja att bistå med dukning, servering mm var detta möjligt att genomföra trots att vi inte kunde ställa upp p.g.a. besöksförbudet. Ett stort tack!

I juni hade vi räkfrossa, även då med personalens hjälp.

I september, hade vi tårtkalas i stället för surströmmingsfest.

Fågelfrö har köpts in och lämnats till boendet för att de ska kunna mata fåglarna under vintern, förströelse och mysfaktor.

Till Alla Helgons dag bjöd vi på tårta och i december lämnades pengar till kioskvagnen på Solgården.

Detta märkliga år avslutades med tårta och pommac till nyår.

Sammanfattat av Lisbeth Nordle

Härnögården

Ansvariga: Anette Birgersson, Anita Andersson, Eva Pallin, Gudrun Höglund, Elisabeth Hallberg Eva och Sören Fällgren.

En aktivitet hann vi med innan besöksförbudet. Den 3 mars bjöds det på semlor och kaffe med underhållning av Ulf Järnankar.

Vi ombads av styrelsen att göra något för våra äldre på boendena som kunde ge en guldkant i tillvaron. Från Jenny på Härnögården kom en önskan om någon svängig underhållning med Chris o Berg. De har vid fyra tillfällen spelat och sjungit på samtliga innegårdar, 2 ggr i maj, 1 gång i juni och 1 gång i juli.

Genom Linda på Härnögården kom vi överens med Jarmo Nykyri att han, på alla innergårdar, skulle spela och sjunga vid 2 tillfällen, 14 och 15 juli.

På Luciadagen bjöd vi, Korttidsboendet som nu flyttat till Ugglans lokaler, och boende på på Härnögården på saffransbröd med pepparkaka och kaffe. Levererades till huvudingången.

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marie Agerbrink, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

Coronapandemin har även ställt till det för vår grupp.

Den 8 oktober ordnades dock en Pilgrimsvandring ledd av Leif Selling. Platsen för vandringen var Kyrkvägen i Säbrå. Ett 15-tal daglediga deltog. Tyvärr hade vi kunnat önska oss lite bättre väder. Vandringen avslutades i församlingsgården där dgv bjöd på smörgåstårta och kaffe.

I samband med julen köpte gruppen in ett antal julpåsar som fylldes med julgodis och lite julpynt. P.g.a besöksförbudet lämnades gottepåsarna utanför dörrarna till lägenheterna på servicehuset i Viksjö. Av kommentarer från bygden uppskattades ”guldkanten”

Väst (tidigare Torsviksgruppen)

Ansvariga: Margareta Wänglund, Stig Sjöström, Elisabeth Sjöström, Klaus Scholz.

Även den populära julgröten på Ängecenter måste ställas in. Tillsammans med hemtjänstchefen Ann Charlotte Westerman kom vi överens om att göra någonting för att leva upp till vår devis att sätta guldkant på tillvaron. Vi bestämde att köpa in ett Härnösandskort på 100 kronor till alla som tillhör Hemtjänst Väst, 130 personer. (Därigenom gynnade vi också handeln inom Härnösand). Kan användas som man själv vill, köpa en blomma, gå ut med någon vän för en fika eller köpa hem något gott för en fika i lägenheten.

Kortet skickades ut med post och kommunen svarade för portokostnaden.

Positiv respons har nått oss.

Sammanfattat av Margareta Wänglund

Solbacken

Några musikstunder med fika fram t.o.m. mars hann vi med, sedan har vi lämnat något gott fikabröd ungefär en gång i månaden. I augusti bjöd vi på surströmming, DGV betalade och personalen ordnade surströmmingsfesten.

Inför julen hade en önskan om lite julbelysning kommit från enhetschefen men hon hörde aldrig av sig så det blev inget av med det.

Sammanfattat av Christina Sjödin.

Slutord

Alla har vi vittnat om ett väldigt speciellt år 2020. För mig som nyvald ordförande i DGV blev det en rivstart med tvärbroms. Jag fick börja med att ta del av det fina arrangemanget av Äldregalan och blev otroligt imponerad av allt arbete som lagts ner inför den. Lite oro kunde jag känna inför de förväntningar som byggdes upp över min insats i denna välskötta förening. Tyvärr så blev det tvärbroms för de träffar som var planerade för att kunna träffa huvudmännen under hösten. Därför blir jag oerhört glad och tacksam när jag läser era rapporter från de olika grupperna. Ni har ju trots allt gjort allt ni har kunnat för att ändå sätta Guldkant på tillvaron för så många. Nya idéer har gjort att ni hittat vägar in på boendena med hjälp av bra samarbete med personalen.

Styrelsen och AU har haft möten med representanter från kommunen under året för att hålla oss uppdaterade om hur läget ser ut och hur de ser på olika aktiviteter som DGV kan bidra med.

Vi får fortsätta att hålla avstånd och att hålla ut ännu ett tag in på 2021, men jag vet att ni står beredda när kommunen tillåter oss att samlas igen. Det gäller både på boenden och ni som samlar grupper utanför.

Jag vill tillsammans med styrelsen rikta ett varmt tack till er alla för 2020.

 

Ulla Öhman-Nilsson                                                     Margareta Wänglund

Ordförande                                                                    Sekreterare