Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Per Inge Björklund, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Lars Rehnström, Håkan Tjärnström, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Suppleanter: Anna Catarina Bergdahl och Eva Forsberg.

Revisor: PricewaterhouseCoopers(PWC) med Mattias Eriksson som ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Margit Viklund, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Lars Rehnström och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått Per Inge Björklund, Henry Höglund, Sven-Arne Staflund och Margareta Wänglund. Ordförande Margit Viklund kallas till varje möte.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett konstituerande sammanträde samt hållit sex protokollförda styrelsesammanträden och sju protokollförda arbetsutskottssammanträden. Under året har det hållits ett protokollfört bankutskottssammanträde och två telefonsammanträden med förda anteckningar. Utöver detta har vi haft kontinuerliga kontakter med Michael Svensk, Nordea som lämnat information och rapporter om det finansiella läget och hur det påverkar vår portfölj.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2019-12-31

Huvudmän                    42

Styrelse                         11

Hedersmedlemmar         4

Seniormedlemmar         20

Summa medlemmar   77

Hemsida

Hemsidan som skapades under 2017 www.dgvhsand.se har hittills haft drygt 36 000.besökar

Verksamhet under året:

Musikhandledare

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med NBV, finansierat en musikhandledartjänst.

Sandra Näslund och Jarmo Nykyri delade på tjänsten t.o.m maj 2019 då Sandra gick på föräldraledighet. Därefter har Jarmo Nykyri, Ulf Winhagen och Emma Ekebjörk delat på tjänsten så verksamheten har fungerat som tidigare. De besöker samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Under åren har programmet utvecklats och innehåller mer aktiviteter, sittdans och rörelser, detta för att öka delaktigheten från de äldre. Vi inom De Gamlas Vänner är mycket glada för det arbete samtliga musikhandledare har utfört under 2019. Nytt avtal är tecknat för 2020 för samliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villan. P.g.a. omorganisation inom NBV är det fr.o.m. 2020 studieförbundet Vuxenskolan som genom avtal ansvarar för musikhandledartjänsten med oförändrad finansiering.

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen. Arbetstiden är maximalt 5 timmar per dag. Kommunen har arbetsgivaransvaret medan vi står för lön och sociala avgifter. Tanken är att därigenom väcka ungdomars intresse för vårdyrket. Nytt avtal för helgungdomar är undertecknat för 2020. Vid kontakter vi haft med boendecheferna är de positiva till denna verksamhet. Stort intresse från ungdomarna att få jobb som helgungdom.

Stipendier Vårdgymnasiet

Vid terminsavslutningen den 5 juni 2019 delade vår ordförande Margit Viklund traditionsenligt ut penningstipendier till elever vid Kommunala vuxenutbildningens vårdprogram, undersköterskeutbildningen. Margit lyckönskade de nyexaminerade undersköterskorna till att de valt ett så fint och viktigt yrke där behovet av utbildad personal är stort.

Brunnsmusik

Söndagen den 14 juni 2019 hade vi den årliga Brunnsmusiken i Sankt Petri Logens park. Genom annons i lokaltidningen inbjuds pensionärerna i kommunen till en stunds gemenskap där de fick lyssna till Björn Hedström och hans duktiga musiker som spelade glada och välkända melodier. I år kunde vi njuta av det vackra vädret och det dukades upp kaffe och gott bröd till drygt 100 personer.

Livslustdagen

Söndagen den 27 oktober hade 175 personer inom kommunen bjudits in till årets livslustdag på Logen som återigen blev mycket lyckad. Musikgruppen ”Di förskräcklige”, glada musiker som spelade och sjöng. Anders Huldt läste dikter på mål av ångermanländska författare. Efter denna glada stund serverades god mat och dryck i  den vackra salen. Många positiva kommentarer från gästerna som vi tar som ett kvitto på att vi gör ett värdefullt arbete som vi gärna gör om.

Högläsning med äldre

Högläsning för äldre. Högläsning infördes av enskilda huvudmän 2012 och har under detta verksamhetsårutvecklats i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan så att läsestunder kan erbjudas till kommunens samtliga äldreboenden. De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med Studieförbundet Vuxenskolan, finansierat högläsning på äldreboenden i kommunen. Omfattningen är 13 högläsningstillfällen per vecka fördelat på 9 äldreboenden. Vuxenskolan ansvarar för rekrytering av högläsare som idag uppgår till åtta st.  Fem nya högläsarutbildningar är planerade på Vuxenskolan i mars och  april (11 mars i Härnösand). Nytt avtal är undertecknat för 2020. Läsestunderna förenar deltagarna i minnen från förr, väcker intresse och förmedlar upplevelser och kunskap. Litteratur har bland annat varit klassiska sagor, berättelser och dikter av lokala skribenter och utdrag ur texter av kända författare. Det har också varvats på sina håll med sång och musik. Målgruppen har varit äldre inom både omvårdnad och demens. Ett nytt inslag har varit uppskattade högläsningar på ett korttidsboende. Varje läsestund varar mellan 30-45 minuter och avslutas med en fikastund som äldreboendet ordnar. Deltagarantalet varierar mellan 5 och 15 personer. Den 14 november 2019 anordnades en inspirationsdag på Technichus i Härnösand. Denna dag var ett resultat av ett arbete i den regionala arbetsgrupp som bildades 2018, bestående av Region Västernorrland, Studieförbundet och Bilda. Eventet var också en samverkan med Myndigheten f ör Tillgängliga Medier, MTM. Under dagen höll författaren Per Gustavsson ett inspirerande föredrag om lättläst litteratur och vikten av berättandet.

Ängekyrkan

Ansvariga: Mayvor och Svante Hamberg, Ing-Marie Petersson, Inger Lundgren samt Lars Rehnström.

Gruppen har under året arrangerat sex sammankomster där 70 gäster har inbjudits. Våra träffar är väldigt populära, vilket vi kan avläsa av hög närvaro, ca 60 gäster vid varje tillfälle. Vårt program har bestått av främst musikunderhållning samt ett föredrag om demensvård och anhörigstöd med Per

Hägglund från Härnösands kommun som föredragshållare. Vi har vid ett flertal tillfällen frågat, hört oss för om tips på underhållning. Några direkta tips har inte framförts utan de poängterar att det är att få träffas och prata som är det väsentliga. Det enkla är kanske det bästa. Vid varje sammankomst har vi bjudit våra gäster på något gott, ibland har vi lagat något gott själva i gruppen och ibland genom catering.

Församlingsgården

Ansvariga: Monica Forssell, Anna Catarina Bergdahl, Eva Forsberg, Sigbritt Ahl, Lena Westerlund och Klaus Scholz. Under året har vi haft tio sammankomster då vi bjudit på soppa och smörgås, paj och till jul en landgång, kaffe och kaka. Det har varit varierande musikunderhållning med bl.a. Karin och Åke Viberg, Ulla Britt Nordin, Emma Ekebjörk och Di förskräcklige. Bertil Lundin hade frågesport och Ulla Nilsson berättade om Senior-EM i kulstötning i Italien då hon vann guld i sin årsklass. Året avslutades med luciatåg under ledning av Åke Dahlbäck. Den varierande underhållningen liksom förtäringen har varit mycket uppskattat av gästerna. Även i år ordnade vi en utflykt i maj då vi åkte med båten Ceres. Började dagen med kaffe och smörgås för att sedan njuta av en solig rundtur runt Lustholmen och sedan in i Älandsfjärden. Tillbaka i hamnen åt vi en god måltid som avslutades med kaffe och kaka. Det var en mycket uppskattad dag och personalen på båten var mycket hjälpsamma.

I slutet på augusti ordnade Hernö Cruisers en utflykt med raggarbilar till Viksjö och Västanåfallet där vi också bjöds på något gott.

Vi som jobbar på församlingsgården ser fram emot våra träffar då vi får så mycket glädje och uppskattning tillbaka.

Aktivitetsrapporter – Äldreboenden 2019

Ängecenter

Ansvariga:Margit Viklund, Barbro Starrin, Majvor Norell, Margareta Wänglund, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg, Sven Arne Staflund, Sigbritt Ahl, Lena Vesterlund, Kajsa Perstrand, Catrine Rehnström och Berit Wiklund.

Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka och antalet spelare varierar mellan 15 till 25 spelare. Torsdagarna med boulespel, kaffe och hembakt bröd är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efter är det mycket prat och skratt. Tyvärr är matsalen stängd men personalen i kiosken ansvarar för att det finns en kaffevagn klar och de tar också hand om disken efteråt.

Den 3 maj var det dags för vårfesten, ca 60 personer bjöds på smörgåstårta, vin, öl, vatten, avslutades med kaffe och rulltårtsbakelse. Sonja Ramström, en favorit, spelade och sjöng och mellan låtarna läste Eric Björklund dikter från senaste diktsamlingen, På upploppet. Eric är uppväxt i Bötsle, en by utanför Älandsbro. Han skriver tänkvärda dikter på mål och i den senaste diktsamlingen ger han sin syn på hur det är att bli gammal.

Surströmmingsfest måste det också vara och den hölls den 11 september. Det bjöds på olika sorters strömming och allt som hör till en surströmmingsfest till vilket även snapsen hör. Tillsammans med några anhöriga var det ca 60 personer som njöt av maten och vi underhölls av Öbacka Trio, en grupp spelglada

musikanter. Traditionsenligt inför jul delade vi ut en ask choklad till deltagarna i boulespelet och personalen i kiosken avtackades med en blomma.

Ugglan

Ansvariga: Sig-Britt Ahl, Barbro Starrin och Margit Viklund

Under året har vi haft 12 sammankomster, ibland där vi alla deltagit och ibland har vi köpt något extra eller personalen har fått pengar för att göra något trevligt för de boende. Ugglan har under 2019 levt under stor press och både personal och de boende har varit orolig för framtiden.

På Alla hjärtans dag bjöd vi på tårta, till påsk köpte vi lite gott och delade ut på alla avdelningar. Den 3 och 10 maj hade vi vårfest och bjöd på landgångar från ICA med underhållning av Emma Ekebjörk. Under midsommarveckan hade vi tårtfest med musik i parken då Stigsjö Spelglädje och Ulf Winhagen ansvarade för musiken.

23 och 30 augusti var det surströmmingsfest med Öbacka Trio som underhöll.

Under hösten hade de boende en önskan om att ordna en räkafton på avdelning 6 och 7 och vi bidrag med det som behövdes för en räkfrossa. Avdelningarna 2 och 3 ville ha en pizzaafton som de fick pengar till.

Den 8 november kom Örjan Leek och visade gamla Härnösandsbilder. Örjans arvode betalades av GDV.

Året avslutades den 6 och 12 december med jultallrik från Gulf och Ulf Winhagen spelade och sjöng julmusik.

Vi har fått positiv respons från både boende, personal och anhöriga.

Ädelhem:

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Häggblom, Marianne Eckermann, Marianne Östman och Anita Andersson.

Under året har vi spelat bingo vid 7 tillfällen med två spelomgångar. Varje deltagare får minst en vinst, i pausen dricker vi kaffe med gott bröd.  Vid ungefär var tredje bingorunda har vi även haft underhållare som varit mycket uppskattat.

I juni hade vi sommarfest med underhållning, kaffe och tårta till alla boende på Ädelhem.

I september var det dags för den traditionsenliga surströmmingsfesten. Året avslutades i december med jultårta till alla boende på Ädelhem.

Brunnegården:

Ansvariga: Eva och Stig Sjöström, Margaretha Söderlund, Maritta Johansson och Elisabeth Wiklund.

Tredje tisdagen varje månad bjuder vi in till våra träffar med undantag för semestermånaden juli.

Januari: Visor vid julens slut, lite sånglekar som sjöngs vid julgransplundringarna förr.

Februari: Pubkväll för boende och anhöriga. Musik: Chris o Berg och Ulf Isaksson. Coctail-mat, öl/vin.

Mars: Vårvinterträff med Bertil Lundin som underhöll med musik mm. Windsorkaka från Flodins

April: Vårbingo med fika och några önskelåtar från You Tube på smart TV i samlingssalen.

Maj: Blompyssel i entrén – Tore Skogman-låtar från You Tube på smart TV i samlingssalen.

Juni: Ja det var en gång i juni – med sång och musik av Ulf Järnankar. Jordgubbar och glass.

Juli: Semester

Augusti: Surströmming på alla tre avdelningarna.

September: Septemberträff med fika, blompyssel och underhållning via smart TV.

Oktober: Höstbingo.

November: Novemberträff med favoriter i repris, Bertil Lundin med inspelad musik mm och Flodins Windsorkaka.

December: Nobelfest. Trerättersmiddag, vackert dukade bord, uppklädda DGV:are och gäster. Extra roligt att många anhöriga tackat ja till vår inbjudan. Tacktal och ros till personalen blev det också från oss i Brunnegårdens DGV-grupp.

Övrigt från gruppen: I år valde vi att inte besöka Brunnegården i samband med Lucia. Vi köpte inte heller någon ”liten julklapp” till de boende som vi gjort tidigare år. I stället satsade vi på att bjuda in till Nobelfest den 10 december och det fick bli sista aktiviteten för året. Vi hoppas och tror att personalen, anhöriga och /eller kyrkan ordnar något trevligt på Luciadagen och Julafton.

Tråkigt att aktivitetsledarna inte fick fortsätta, Marie Agerbrink var på många sätt navet i allt som hände på boendet och viktig för våra kontakter med de boende och med personalen. Nu måste vi anstränga oss extra framöver för att lära känna och hålla kontakt med personal på alla tre avdelningarn. En bra och positiv kontakt med personalen är så viktig för att våra besök på boendet ska bli lyckade. Vi i Brunnegårdens DGV-grupp trivs tillsammans och samarbetar bra.

Många ”guldkanter” för våra boende blir det också när man summerar år 2019, tack vare pengarna från De Gamlas Vänner.

Koltrasten:

Ansvariga:  Håkan Tjernström. Christina Sjödin, Carin Lockner-Holmberg och Berit Wiklund.

Under våren har vi fördelat de boende på två grupper. Påskluncherna 28 mars och 11 april bjöd vi på en egentillverkad påsktallrik och för underhållningen stod Torkel Selin respektive Chris o Berg.

Vår sommarfest i trädgården innehöll alla ingredienser för välmående; fantastiskt försommarväder, sång, spel, lite dans och extra got sommarfika.

Höstens surströmmingsfester ägde rum den 22 och 29 augusti. Jarmo Nykyri, Chris o Berg och Ulf Järnankar har bidragit med sång och musik.

Julfester den 5 och 12 december innehöll förutom julgröt, sång och musik ett julpaket till alla och en önskan om ett bra 2020.

Koltrastens LSS-boende

Ansvarig: Katrin Tjernström:

Två gånger i månaden har personer från kommunens LSS-boende sammanstrålat

På Koltrastens boende.

Stående inslag har varit bingo och gott fika. Inomhusboulen har testats men kanske blev inte så populärt.

Påsklunchen var välbesökt och lokalen känns i sådana sammanhang lite för trång men sång och god mat fick sammankomsten att bli ett bra minne. Jarmo Nykyri, Torkel Selin och Chris o Berg har deltagit vid olika tillfällen.

Utomhusavslutningen i maj med grillning och invigning av den delvis färdiga utomhusbanan för boule blev välbesökt med en önskan om färdigställande av utomhusmiljön kring boendet.

Höstupptakten inleddes med surströmmingsfest och rocktema (Chris o Berg bakom orgeln.)

Bingospelet har fortsatt och den rutinen är deltagarna ovilliga att byta ut, men en bio-eftermiddag med snacks och en sång-eftermiddag med Jarmo Nykyri fick bli nya inslag.

Adventslunchen var välbesökt och givetvis hade tomten lämnat överraskningar.

Älandsbro Plusboende och Älandsgården:

Ansvariga för plusboendet: Elisabeth Meander, Inger Lundgren, Sonja Larsson, Lisbeth Nordle och Monika Köhn.

Program:

Måndagar: Sittgympa

Tisdagar jämn vecka boule och udda vecka bingo

Första onsdagen i månaden: Gudstjänst tillsammans med kyrkan, dgv bjuder på fika.

En fredag i månaden: Fredagsmys med sång och musik – Quiz

Februari: Sopplunch med musik

September: Surströmmingsfest med sång och musik

December: Luciafirande med deltagande från barnen på Rönnbackens förskola.

Ansvariga för Älandsgården: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander, Birgitta Arnström, Per Ola Nordin.

Leif har i samarbete med Vuxenskolan bedrivit högläsning efter ett uppgjort schema. Vid 29 tillfällen har Leif och Birgitta Arnström deltagit som bingoutropare, mycket uppskattade aktiviteter av de boende.

7 Musikcafeèr har anordnats med olika musikgrupper och tillsammans med boende på plusboendet. Utöver detta har vi haft vårkonsert med Rönnbackens förskola samt sommarmusik. Under året har vi haft följande underhållare: Viksjö spelmans gille. Di Förskräcklige, Öbackagänget, Karin och Åke Viberg, Häggsjöborna, Anna & Hanna samt Öbacka trion.

Utöver detta har vi under året medverkat vid surströmmingsfest, luciafirande med barnen från Rönnbackens förskola, julgröt med tomte och julklappar. Året avslutades med Nyårsbubbel.

Högsjö

Ansvariga: Lisbeth Nordle, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Gudrun Höglund, Elisabeth Sjöström och Anette Birgersson.

Numera omfattar Högsjö enbart Högsjögården. Tidigare mötesplatser har upphört p.g.a. dålig uppslutning.

Året började den 4 april med tårtkalas och underhållning av Ulf Järnankar.

Den 12 maj hade vi tårtkalas igen med Lennart Holmgren som sjöng och spelade dragspel.

Den 12 september var det dags för surströmmingsfest med allt som hör till och herrarna Anders Boström och Bert Wallin skötte underhållningen.

Den 5 december var det julavslutning med glögg, pepparkakor och kaffe.

Ulf Järnankar var tillbaka och stod för underhållningen.

Utöver detta kommer en man en gång i månaden och underhåller med gitarrspel, personalen ordnar bingospel en gång i månaden samt sminkafton då damerna får känna sig extra fina. Vid dessa aktiviteter deltar vi inte personligen men det är DGV-gruppen som står för finansieringen.

Korttidsboendet Härnögården

Ansvariga: Marianne Claesson, Ewa Fällgren och Sören Fällgren.

Den 15 maj hade vi en vårträff då vi bjöd på kaffe och tårta, Öbacka

Trion stod för underhållningen.

23 oktober var det åter tårtkalas med kaffe och choklad samt pärondryck. Örjan Leek berättade och visade bilder från ”gamla Härnösand” Mycket uppskattat.

I december hade vi en liten julträff då vi bjöd på kaffe, saffransfläta, pepparkakor och frukt. Öbacka Trion underhöll med julsånger som alla kunde vara och sjunga till Vid våra träffar deltar ca 10 personer. När DGV anordnar aktiviteter i samlingssalen deltar även boende på korttidsenheten.

Härnögården

Ansvariga: Anette Birgersson, Marianne Claesson, Anita Andersson, Eva Pallin, Gudrun Höglund, Marianne Häggblom, Eva och Sören Fällgren.

Fem sammankomster har det blivet genom året och vid varje tillfälle har vi kunnat hälsa ett 60-tal gäster välkomna.

20 februari bjöds det på semlor och kaffe med underhållning av Häggsjöborna.

8 maj hade vi pubafton på kvällstid då vi bjöd på grillad karre, potatissallad, grönsallad, chips och vin/öl. Underhållning av Karin och Åke Viberg.

4 september, surströmmingslunch med allt som hör till och med underhållning av Öbacka Trion.

6 november föreläste Örjan Leek och visade fina äldre bilder från Härnösand, Windsorkaka till kaffet.

13 december, lussade barn från klasserna 4-6 på Brännaskolan som sjöng fina sånger för oss och det blev saffransbröd, pepparkaka och kaffe.

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marianne Granlöf, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

9 maj träffades vi i Stigsjö församlingshem då Margareta Grön berättade om sitt arbete i u-länder. 22 personer bjöds på kycklingsallad och scharwaldstårta.

Den 22 maj träffades 12 daglediga i Stigsjö då vi spelade bingo och bjöd på silltårta och rabarberpaj med kaffe.

Den 23 maj träffades samtalsgruppen i Viksjö då vi spelade bingo och åt en vårtallrik med rabarberpaj och kaffe, 18 personer njöt av dagen.

Den 29 maj hade vi en välbesökt träff i Viksjö då Michael Eriksson berättade om sin ritt genom Mongoliet, vi var 35 personer som fick lyssna till denna fantastiska berättelse och som avslutades med en god kasslergratäng och go´kaka.

27 november åter dags för en träff i Viksjö då det bjöds på Ärtsoppa och punsch, Örjan Leek visade bilder från ett tidigare Härnösand. 44 personer hade sökts sig till samlingslokalen där det också bjöds på kaffe och kaka.

Den 4 december samlade vi, 22 personer från Viksjö samtalsgrupp och Stigsjö daglediga i Stigsjö församlingshem där de bjöds på Janssons frestelse, kaffe och kaka med underhållning av Stigsjö Spelglädje.

11 december avslutning med 20 daglediga i församlingshemmet i Stigsjö då Örjan Leek visade bilder från ett tidigare Härnösand. Janssons frestelse, kaffe och struvor smakade bra.

Torsvik/hemtjänsten:

Ansvariga: Margareta Wänglund, Stig Sjöström, Elisabeth Sjöström, Klaus Scholz. Därutöver har Barbro Marklund och Margit Viklund stöttat upp gruppen.

Målgruppen är personer som har hemtjänst och aktiviteterna arrangeras i god samverkan med Madeleine Juslin och hennes personal inom hemtjänsten.

Den traditionella surströmmingen med tillbehör avnjöts den 4 september. Freddes på Kusthöjden försåg oss med strömming och allt som behövs för en lyckad fest. Avslutades med rödvinbärskaka och kaffe. Häggsjöborna med sitt glada humör underhöll med sång och musik med lite allsång.

Ca 35 gäster hade hörsammat inbjudan..

Den 11 december hade vi julfest med ca 30 gäster. Torkel Selin bjöd på en kavalkad av kända julsånger

Julgröt och skinksmörgås, kaffe och pepparkaka levererades från Freddes Mat. Varje gäst fick en liten jultomte som minne från dagen.

Avslutades med att vi alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.

Vid de två senaste sammankomsterna har det blivit färre gäster. Enligt hemtjänstchefen har det skett en förändring bland brukarna, de har blivit äldre med försämrat hälsotillstånd. Det blir jobbigare att förflytta sig från Torsvik till Ängecenter.

Solbacken

Ansvariga: Christina Sjödin, Maud Strömberg, Marianne Häggblom och Carin  Lockner-Holmberg.

Under hösten har vi besökt Solbacken en gång i månaden då vi bjudit på kaffe och tårta med varierad underhållning. Öbackagänget och Stigsjö Spelglädje.

I december bjöd vi på julfika med underhållning. Vi känner att träffarna varit ett uppskattat avbrott i vardagen.

Vi har ett gott samarbete med personalen på Solbacken.

Häggdånger

Ansvarig: Solveig Hamrin.

Det påbörjade projektet i samarbete med Häggdångers församling och De Gamlas Vänner visar sig vara ett mycket lyckat projekt. Ca 20-25 personer besöker de månatliga soppluncherna.

Kyrkan står för inledande samling med andakt och 2 trogna servitriser, Yngve och Leif som hjälper till med dukning och disk.

Åtta samlingar blev det under 2019 med olika teman: hälsotema, musikunderhållning, fettisdag – fastan, påsken med vårtema, älgjakt, högläsning och pilgrim – Selångers pilgrimscenter. DGV har mestadels stått för förtäring och underhållning.

Efter en mycket intressant information av Selångers diakon och kyrkoherde blev vi alla inspirerade av att fortsätta med temat Pilgrim och göra en utflykt till Selångers pilgrimscenter under våren 2020.

Slutord

Under mina 12 år som ordförande för De Gamlas Vänner har jag varje år imponerats av den verksamhet som, vi tillsammans, har utfört för att sätta Guldkant på tillvaron för våra äldre i Härnösands kommun, så även i år.

Under 2019 har kommunens ekonomi varit lite besvärlig, aktivitetsledarna försvann och en del andra personalbesparingar har gjorts, men ni huvudmän tillsammans med styrelsen har försökt ge de som bor på våra boenden fina stunder då och då. Det är viktigt och jag är glad för att vi har den möjligheten.

Många fina upplevelser har det även blivit för de som har möjlighet att besöka den övriga verksamheten i församlingsgårdar och på andra ställen i hela kommunen. Många fina stunder och möjlighet att prata lite med de som sitter ensamma.

Vi kan med tacksamhet och glädje se tillbaka på det år som gått och vara stolta över allt som gjorts under 2019.

Varmt tack till alla.

Men nu har vi börjat ett nytt år, ett nytt sekel och vi ska fortsätta att sätta Guldkant på tillvaron för våra äldre i Härnösands kommun och det har vi gjort med att planera för en stor musikfest under våren, kanske en början på en ny tradition

Än en gång Ett Varmt Tack för 2019

Margit Viklund                                                              Margareta Wänglund

Ordförande                                                                    Sekreterare8