Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Margit Viklund, ordf. Sven-Erik Lodèn, v.ordf., Henry Höglund, kassaförvaltare, Margareta Wänglund, sekr., Lisbeth Nordle, Åke Johansson, Per Inge Björklund, Stig Sjöström och Sven Arne Staflund.

Nils Erik Pallin, adjungerad ledamot.

Suppleanter: Anna Catarina Bergdahl och Lars Rehnström.

Revisor: PricewaterhouseCoopers(PWC) med Carina Häggqvist som ansvarig revisor.

I AU (arbetsutskottet) har ingått Margit Viklund, Sven Erik Lodèn, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

I BU (bankutskottet) har ingått Margit Viklund, Nils Erik Pallin, Anders Timan, Per Inge Björklund, Henry Höglund och Margareta Wänglund.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft1 konstituerande sammanträde samt hållit 10 protokollförda styrelsesammanträde, 5 protokollförda arbetsutskottssammanträden och 2 protokollförda bankutskottssammanträde.

Kapitalförvaltare: Nordea.

Medlemmar per 2017-12-31

Huvudmän                            33

Styrelse                                12

Hedersmedlemmar                 4

Seniormedlemmar                13

Summa medlemmar            62

Hemsida

Under året har en hemsida, www.dgvhsand.se skapats som visar allt från ”Grunden till Sällskapet” och fram till idag.

Verksamhet under året:

Musikhandledare

De Gamlas Vänner har under året, genom avtal med NBV, finansierat en musikhand-ledartjänst.

Under året har ordinarie musikhandledare Catharina Eurenius varit föräldraledig. Jarmo Nykyri och Sandra Näslund har delat på heltidstjänsten och fortsatt verksamheten som tidigare år. De besöker samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Under åren har de utvecklat programmet till att innehålla mer aktiviteter, sittdans och rörelser, detta för att öka delaktigheten från de äldre. Vi inom De Gamlas Vänner är mycket glada för det arbete Jarmo Nykyri och Sandra Näslund har utfört under 2017. Nytt avtal är tecknat för 2018 både för samtliga äldreboenden inom kommunen och Gula Villan.

Helgungdomar

De gamlas Vänner finansierar ett antal ungdomar mellan 15 och 18 år som arbetar under helger och lovdagar på olika boenden inom kommunen. Arbetstiden är maximalt 5 timmar per dag. Kommunen har arbetsgivaransvaret medan vi står för lön och sociala avgifter. Tanken är att därigenom väcka ungdomars intresse för vårdyrket. Nytt avtal för helgungdomar är undertecknat för 2018. Vid kontakter vi haft med boendecheferna är de positiva till denna verksamhet. Stort intresse från ungdomarna att få jobb som helgungdom.

Stipendier Vårdgymnasiet

Vid terminsavslutningen den 24 maj 2017 på Kom Vux vårdprogram delade ordf. Margit Viklund ut penningstipendier till tre förtjänta elever. Påpekade hur viktig personlen är för de som behöver hjälp och att De Gamlas Vänner försöker sätta guldkant på tillvaron för de äldre och önskade samtliga nyutexaminerade undersköterskor lycka till i deras viktiga arbete.

Brunnsmusik

Söndagen den 18 juni hade vi den årliga Brunnsmusiken dit pensionärer inbjuds genom annons i lokaltidningen. I år var vädret med oss och drygt 100 personer fick lyssna till Björn Hedström och hans duktiga musiker som spelade glada och välkända melodier.  Gott kaffe och bröd serverades i parken och det blev en trevlig eftermiddag i det vackra vädret.

Livslustdagen

Livslustdagen fick i år ge plats för 100 års jubileet.

100 års jubileum

14 september 1917 grundades De Gamlas Vänner med målsättningen att sätta guldkant på tillvaron för äldre personer inom kommunen. Den 14 september 2017 kunde vi, tillsammans med 350 inbjudna gäster, fira 100 år på Sankt Petri Logen.  Lars T Johansson ansvarade för underhållningen tillsammans med Någonstans i Sverige. Därefter serverades en god måltid, förrätt, varmrätt och efterrätt.

Samtliga äldreboenden fick också del av firandet genom att huvudmännen ordnade något festligt med underhållning och jubileumstårta.

Vi kan konstatera att genomförandet av 100 års  jubileet den 14 september 2017 inkl tårtfesterna på samtliga boenden blev  mycket lyckat.

Samtalslådor/upplevelsepåsar

Aktivitetsledarna vid boendena har nu tagit över verksamheten med samtalslågor och upplevelsepåsarna. De har ett system där de byter med varandra.

 Högläsning med äldre

Ansvariga: Carin Edlund och Leif Carlsson.

Högläsning med äldre är en mycket uppskattad aktivitet, som förutom själva lyssnandet ger tillfälle till samvaro reflektioner och samtal. Syn- och hörselnedsättningar, försämrat minne, svårigheter att koncentrera sig och problem med att hålla i en bok och bläddra är vanliga orsaker till nedsatt läsförmåga. Genom högläsning väcks minnen och skapar en rofylldhet, som ofta stannar kvar långt efter det att läsestunden är avslutad.

Leif Carlsson har under året ordnat läsestunder vid 23 tillfällen på Älandsgården och Carin Edlund har ordnat läsestunder vid 11 tillfällen på Ädelhem och vid11 tillfällen på Koltrasten. Litteratur har varit klassiska sagor, förkortad version av Lars Molins ”Vild-Hussen” samt texter av Tage Danielsson, Birger Sjödin, Sten Bergman, Gösta Knutsson, Sara Lidman, Astrid Lindgren och Sven Vallmark.

Deltagarantalet har varierat mellan 5 och 13 deltagare, framförallt kvinnor och varje läsestund har varat 30-45 minuter. Läsestunderna avslutas med en fikastund som äldreboendet har bjudit på.

Ängekyrkan

Ansvariga: Anders Timan, Ing-Marie Pettersson, Mayvor och Svante Hamberg, Inger Lundgren samt Lars Rehnström.

Gruppen har under året arrangerat fem sammankomster där vi kunnat hälsa ca 55 gäster välkomna vid varje tillfälle. Intresset för träffarna är väldigt stort, skickar inbjudan till 63 personer och det finns ytterligare personer som vill komma med. Från 2018 kommer gruppen därför att bjuda in några nya gäster.

Det har varit ett varierat program med samhällsinformation, bildspel av Örjan Leek samt diverse musikunderhållning.

Vid decembermötet uppträdde Sonja Ramström samt kyrkans egen barnkör och framförde ett mycket uppskattat luciaspel.

Förtäringen som vi bjudit på har ordnats genom catering samt vid några tillfällen har gruppen ordnat det själva.

Våra gäster vill framföra ett speciellt tack för inbjudan till vårt 100 årsjubileum på Sankt Petri Logen den 14 september 2017.

Församlingsgården

Ansvariga: Monica Forssell, Anna Catarina och Karl Erik Bergdahl, Eva Forsberg, Sigbritt Ahl, Lena Westerlund. Gerd och Åke Johansson deltog under våren. Under året har vi haft 10 sammankomster då vi bjudit på någon form av förtäring, kaffe och kaka. Det har varit varierande musikunderhållning eller frågesporter. Programmen liksom förtäringen har varit mycket uppskattat av gästerna.

Även i år ordnades en bussutflykt. I maj åkte vi med Zetterblads buss och första stoppet var i Hörsångs havsbad vid Grönviksfjärden där vi bjöd på kaffe och smörgås. Chauffören Nils-Olof Zetterblad guidade i omgivningarna. Lunchen serverades i Gårdsbutiken i Själand, Nordingrå. I gårdsbutiken gick resenärerna runt i växthuset och det fanns också tillfälle för shopping. Hela resan, med Nils-Olof Zetterblad som researrangör, säker chaufför och en fantastisk guide uppskattades av alla nöjda resenärer.

Avslutningen på året med luciauppträdande blev en höjdpunkt då vi fick besök av kören Cho`Gla, 10 flickor i åldrarna 8 till 10 år under ledning av Britt Marie Björklund. De sjöng julvisor och läste juldikter.

Vid en av sammankomsterna läste Märta Östblom dikten Vänskap:

Vänskapens blomma gror i förtrolighet

vattnas av omsorg och sprider en doft

av välbefinnande.

På sensommaren ordnades tillsammans med Ängecenter och Rotary en utflykt med raggarbil till Mannaminne.

Vi som jobbar på församlingsgården ser fram emot våra träffar, då vi får så mycket glädje och uppskattning tillbaka.

Församlingsgårdens gäster bjöds också in till vårt 100 årsjubileum på Sankt Petri Logen den 14 september 2017.

Aktivitetsrapporter – Äldreboenden 2017

Ängecenter

Ansvariga:Anna Catarina och Karl Erik Bergdahl, Monica Forssell, Majvor Norell, Anita Saveby,Margareta Wänglund, Mayvor och Svante Hamberg, Maud Strömberg, Sven Arne Staflund, Sigbritt Ahl och Lena Westerlund.

Varje torsdag under hela året har vi spelat boule och bjudit på kaffe med hembakt bröd. Vi är indelade i sex grupper, vilket innebär att varje huvudman är där var sjätte vecka, antalet spelare varierar mellan 15 och 24 deltagare. Torsdagarna med boulspel, kaffe och hembakt bröd är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efteråt är det mycket prat och skratt. Numera ansvarar personal i kiosken för att det finns en kaffevagn klar. De tar också hand om disken efteråt.

Den 21 mars var det dags för vårfesten, ca 55 personer bjöds på smörgåstårta, vin, öl, vatten, kaffe och hembakade kakor. Sonja Ramström underhöll med sång och dragspelsmusik, allsång och en svängom blev det också. Karin Sjögren framförde gästernas tack med en egen dikt.

Tillsammans med församlingsgårdens gäster åkte några med på resan till Höga Kusten och Nordingrå.

Liksom I maj deltog ett gäng tillsammans med församlingsgårdens gäster i resan till Höga Kusten och Nordingrå.

På sensommaren ordnades tillsammans med Församlingsgården och Rotary en utflykt med raggarbil till Mannaminne. Alla var nöjda och uppskattade ett litet ovanligare inslag i vardagen.

Surströmmingsfest måste det också vara och tillsammans med Änge Centers boendeförening bjöds det på olika sorters strömming och allt som hör en surströmmingsfest till, även snaps kunde man få.

Under hösten kom Seniorshopen från Sundsvall och visade kläder. DGV:s mannekänger svassade glatt omkring och mottog applåder. Förhoppningsvis bidrog vi till en lyckad försäljning. Bevis för detta är att försäljaren vill komma tillbaka 2018.

Givetvis hade även boende på Ängecenter bjudits in till vårt 100 års jubileum på Sankt Petri Logen den 14 september 2017.

Ugglan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anders Timan och Ing-Marie Petersson.

Ugglan består av 6 avdelningar med ca 10 boende på varje avdelning.

Under året har vi haft 5 sammankomster. Förutom kaffe och tårta har vi vid 3 tillfällen haft musikunderhållning, det har varit svårt att ordna med underhållning för alla boende på Ugglan då det inte finns någon stor samlingssal. Numera har vi underhållning på avdelning 2 och 6.

Den 20 oktober bjöd vi på 100 årstårta med sång- och musikunderhållning.

Året avslutades den 15 december då Ulla Britt Nordin och Bengt Andersson spelade och sjöng julsånger. Vi bjöd på Windsorkaka och kaffe.

Ny verksamhetschef rekryterades under mars/april och det medförde att våra aktiviteter på Ugglan blev lite fördröjd..

Ädelhem:

Ansvariga: Eva Pallin, Majvor Norell, Marianne Östman, Carin Edlund, Marianne Häggblom och Anita Andersson.

8 bingoträffar med två spelomgångar har ordnats, varje deltagare får minst en vinst. I pausen mellan omgångarna dricker vi kaffe med bröd. Ungefär varannan bingoträff har vi också haft underhållning, som har varit mycket uppskattat. I juni hade vi sommarfest med underhållning, tårta och kaffe till alla boende på Ädelhem.

I september, dags för den årliga surströmmingsfesten med alla tillbehör. Året avslutades i december med jultårta till boende och personal på Ädelhem.

Boende på Ädelhem har också bjudits på  DGV:s 100 års-tårta.

Brunnegården:

Ansvariga: Eva och Stig Sjöström, Nils Erik Pallin, Solveig Hamrin och Margareta Wänglund.

Under året har vi haft 11 sammankomster, spelat bingo de flesta gångerna, deltagarna får minst en vinst och populäraste vinsten är godis men det blir också lite ”lukta gott” vinster.

I januari sjöng vi också ”sånger vid julens slut” tillsammans. En utflykt till Bowlinghallen med några från boendet, anhöriga, personal och en från DGV bowlade och åt lunch.

I februari hade vi besök av Linda Åberg-Luthman som läste dikter.  Naturligtvis kaffe och något gott.

Mars, från Youtube hämtades videoklipp med artisten Owe Thörnqvist, berättelser och hans sånger. Några från boendet åkte till Teatern för att se och lyssna till Lasse Berghagen, personal, anhöriga och en från DGV följde med.

April, pubafton med inbjudna anhöriga och personal. Hans Ödmark sjöng och spelade och vi åt något gott.

Maj, vårsånger med Solveig Hamrin, Bingo, Önskesånger från Youtube.

Juni, invigning av bryggan vid Brunneån. Brunnegården bjöd på fest och DGV var inbjudna som gäster.

Senare i juni hade vi sommarfest där vi bjöd på jordgubbar och glass, Sonja Ramström sjöng och spelade.

Augusti. Surströmmingsfest med alla tillbehör.

September. Tårtkalas, DGV:s 100-årstårta med underhållning av Sonja Ramström och Anders Sellergren.

Oktober. Höstbingo samt lyssnade på pianomusik från Benny Anderssons senaste CD.

November. Berättade om Jussi Björlings långa karriär samt lyssnade på hans sånger.

December. Luciafirande med Stigsjö kyrkas barnkör, julklappsutdelning och fika.

Under året köpte kommunen in en SmartTV som vi haft mycket glädje av då vi kunnat bjuda på enklare underhållning med video och musik.

Vi har också ett mycket bra samarbete med aktivitetsledaren som är engagerad och kommer med många förslag i vår strävan att sätta guldkant på Brunnegårdens äldreboende.

Koltrasten:

Ansvariga: Anita Saveby, Katrin och Håkan Tjärnström, Christina Sjödin och Margit Viklund.

Koltrasten var tidigare fördelad på 5 avdelningar. Numera är det 2 demensavdelningar och 3 ”vanliga” avdelningar. Numera har vi aktivitet x 2 vid varje tillfälle.

Den 12 april och 21 april bjöd vi på påsklunch och vid ett tillfälle var det Chris o Berg som sjöng och spelade, den andra gången var det Karin och Åke Viberg som underhöll med sång och musik. Det var första gången vi ordnade påsklunch och det var mycket uppskattat.

Den 24 maj fick boende på demensavdelningen massage av Carola Harrison-Holmberg och Jarmo Nykyri.

Den 27 maj bjöd vi på en gratis folkdansuppvisning av Öbackaringen och ett gästande folkdanslag från Gotland. En fin och solig dag så uppvisningen kunde vara utomhus. Mycket uppskattat.

Den 24 augusti var det surströmmingsfest med underhållning av Christer Byström och den 21 september surströmmingsfest med underhållning av Sonja Ramström.

Den 14 oktober var det 100 årsjubileum med tårta och aktivitetsledarna hade också anordnat en fest dagen till ära.

Den 30 november och 4 december hade vi julavslutning med glögg, pepparkaka, julgröt och skinksmörgås och som avslutning kaffe och kaka.

Ramvikskören svarade för underhållningen.

Älandsbro- Servicehuset och Älandsgården:

Ansvariga för servicehuset: Elisabeth Meander, Inger Lundgren, Sonja Larsson, Monika Köhn och Sven Erik Lodèn.

Första torsdagen i varje månad firas gudstjänst på servicehuset, vi bjuder på kaffe och bröd. Vid dessa möten kommer även äldre som bor i närområdet. 10 sammankomster under 2017. Udda veckor spelar vi bingo och jämna veckor spelar vi boule.

Den 15 februari bjöd vi på sopplunch med underhållning, Tommy Höglund. PRO-kören i Älandsbro besökte servicehuset den 10 maj och 7 december, sång och fikastund.

I samband med vardagsträff på Kyrkkällan den 18 maj bjöd vi på kaffe och bröd.

22 september var det surströmmingsfest med musikunderhållning.

20 oktober hade vi tårtkalas, 100-årstårta, sångstund och underhållning av Bröderna Berglund.

17 november – fredagsmys med sång och något gott att äta.

Året avslutades med Luciafirande, besök av Rönnbackens förskola som sjöng julsånger, luciafika.

Ansvariga för Älandsgården: Birgitta Carlsson, Leif Carlsson, Elisabeth Meander och Sven Erik Lodèn.

Förutom högläsning, vid 23 tillfällen som redovisats under rubriken Högläsning har följande aktiviteter förekommit. Vid bingoträffarna, 11 under året är Leif bingoutropare, mycket uppskattade aktiviteter av de boende.

10 musikcaféer har ordnats med olika musikgrupper, vid dessa tillfällen har även boende på servicehuset bjudits in.

En sommardag fick vi besök av ett hästekipage som bjöd på en liten åktur med häst och vagn, allt under överinseende av huvudmännen.

Utöver dessa sammankomster har vi haft surströmmingsfest, tårtfest, dgv:s 100-årstårta och luciafirande. Året avslutades med nyårsbubbel.

Högsjö

Ansvariga: Lisbeth Nordle, Per Inge Björklund, Henry Höglund, Gudrun Höglund, Sven Erik Lodèn, och Anette Birgersson.

Byamöten i Hälledal och Utansjö 2 gånger på vartdera stället under året med underhållning och smörgåstårta.

På Högsjögården har vi haft underhållning med tårta vid fyra tillfällen samt surströmmingsfest med tillbehör och underhållning.

Mötesplatsen 2 träffar med tårta och underhållning och i augusti surströmmingsfest med tillbehör. Sopplunch vid två tillfällen i Högsjö församlingsgård. I november firade vi dgv 100 år med tårtkals.

Sommaravslutning med lunch och i december bjöd vi på jullunch.

Härnögården avdelning 4 och 5, dagverksamheten Lupinen/Solbrännan

Ansvariga: Marianne Claesson, Anita Andersson, Anette Birgersson, Carin Edlund, Eva Pallin, Gudrun Höglund och Marianne Häggblom.

Fem sammankomster har det blivit under året och vid varje tillfälle har vi kunnat hälsa 50-60 gäster välkomna.

I mars bjöds det på semla och kaffe, underhållning av Christer Byström som sjöng och spelade keyboard.

10 maj, pubafton, kl 17.00-19.30, då vi bjöd på snittar, ost och dryck, ca 45 gäster  som också fick njuta av Ulla Britt Nordin och Bengt Andersson som svarade för underhållningen.

6 september, surströmmingsfest, 17.00-19.30, med allt som hör till och underhållning av Bengt Nilsson och Christer Byström. I slutet av september ordnades en surströmmingslunch på Lupinen.

8 november bjöd vi på dgv:s 100-årstårta med underhållning av Karin och Åke Viberg. Häftet DGV 100 år delades ut.

13 december, luciadagen, kom Brännaskolans 6:e klassare och sjöng för oss och vi bjöd på saffranskrans och chokladsnittar. Det var ca 60-65 gäster i samlingssalen. Efter lucian läste Carin Edlund några julberättelser på ”mål”.

Luciaföljet besökte även avdelning 4 och 5 samt Korttidsboendet. Eleverna bjöds på festis och bullar.

Den 15 december bjöds avdelningarna 4 och 5 på Windsorkaka och kanelhjärta.

Korttidsboendet/Härnögården

Ansvarig: Margit Viklund.

13 april, vårlunch med underhållning av Karin och Åke Viberg. Aktivitetsledaren Sofia och personalen var med och hjälpte till.

10 maj, pubafton med Jarmo Nykyri som sjöng och spelade. Sofia fick pengar och ordnade allt p.g.a. min sjukhusvistelse. Allt hade varit uppskattat.

1 september, surströmmingsfest med allt som hör till och med hjälp av Sofia och seniormedlem Marianne Törnlund blev det en fin fest som kunde avnjutas ute på altan. Sonja Ramström underhöll med sång, dragspelsmusik och historier.

29 september, jubileumstårta med kaffe, Margit berättade om De Gamlas Vänner.

14 december, julgröt och skinksmörgås, Stigsjö Spelglädje underhöll och det blev en fin stund där de gästerna sjöng och spelade med. Som hjälp denna dag hade jag Sofia, Sven-Arne Staflund och personalen.

Stigsjö/Viksjö

Ansvariga: Birgitta Åberg, Marianne Granlöf, Birgit Selin och Margareta Wänglund.

20 april, församlingsgården i Stigsjö. Gästerna bjöds på paj och efterrätt till kaffe. Kamal Suliemani berättade hur det var/är att komma till Sverige som blind.¨

26 april, församlingsgården i Vikjsö. Gästerna bjöds på sallad och kaffe med kaka. Bröderna Berglund var underhållare denna dag.

2 maj spelade vi bingo med samtalsgruppen i Viksjö, sallad och kaka till kaffet.

17 maj åkte ett gäng daglediga till Församlingsgården i Härnösand där vi tittade på altarskåpet som Eva Spångberg tillverkat. Diakon Åsa Sjöberg berättade historien om altarskåpet, därefter kaffe och räksmörgås.

3 oktober var det jubileumstårta i Viksjö och den 4 oktober var det tårtkalas i Stigsjö. Till tårtan serverades cider.

25 oktober, höstsoppa i Viksjö församlingsgård, kaffe med hembakad Schwarzwaldtårta och underhållning av Karin och Åke Viberg.

12 december bjöds samtalsgruppen i Viksjö på Janssons frestelse och kaka till kaffet. Tomten delade ut julklappar och Olle Parkman var allsångsledare med julsånger som tema.

Den 13 december var det dags för de daglediga i Stigsjö med samma koncept.

Den 14 december var det avslutning på Viksjö servicehus, Janssons frestelse, gröt, kaffe, struvor och rullrån serverades. Öbackatrion underhöll.

Under året har vi haft besök av 203 gäster som visat oss sin uppskattning.

Torsvik/hemtjänsten:

Ansvariga: Katrin och Håkan Tjärnström, Stig Sjöström och Solveig Hamrin.

Målgruppen är de personer som har hemtjänst och aktiviteterna arrangeras i god samverkan med Ängecenters personal.

Den traditionella surströmmingen med tillbehör avnjöts den 20 september med Torkel Selin som sjöng och spelade och som det brukar infann sig sång- och danslust.

Den 6 december hade vi julfest med troligt många gäster. Bröderna Berglund bidrg med de musikaliska och roliga historier.

Efter god mat och dryck fick vi besök av polisman Jan Aller som pratade om säkerhet i hemmet och på allmänna platser så här i i helgtider.

Blev ett bra samtal med många frågor och tankar som kom upp och diskuterades.

Alla önskade varandra en riktigt god jul utan stölder och annat krångel.

Solbacken

Ansvariga: Monica Forssell, Christina Sjödin, Maud Strömberg och Marianne Häggblom.

Vid 6 tillfällen har vi bjudit på kaffe och bröd med underhållning i form av sång och musik. Våra gästartister har varit: Ulla Britt Nordin och Bengt Andersson vid två tillfällen, Karin och Åke Viberg samt Lennart Holmgren med gitarrist. Trevliga och uppskattade sammankomster.

I september hade vi en trevlig surströmmingsfest och vid påsk och midsommar bjöd vi på goda tårtor.

Den 28 september, jubileumstårta, en trevlig stund med prat och skratt. Det har varit mycket uppskattat.

Slutord

Hundra nya år för De Gamlas Vänner har börjat och vi kan med glädje se tillbaka på 2017 då vi firade de 100 år som gått. 2017 präglades av förberdelser för vår 100 årsfest som hölls på Sankt Petri Logen den 14 september. Tack programgruppen som arbetat fram den fina berättelsen om verksamheten 1917-09-14-­­-2017-09-14 med vår sekreterare Margareta Wänglund i spetsen. Tack även till alla i styrelsen och huvudmän som fanns med och gjorde det möjligt att firandet blev en höjdpunkt i vår historia. De såg också till att alla våra gamla ute på boendena fick vara med och fira, med tårta och underhållning.

Trots hundraårsjubileumet har vår verksamhet bedrivets som tidigare, jag har läst verksamhetsberättelsen och är imponerad över den verksamhet som pågår för att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre i kommunen.

Inför 2018 kommer vi att utöka verksamheten med högläsning och försöka nå fler boenden.

Vi ser fram emot ett fint verksamhetsår och 100 nya år, där De Gamlas Vänner är med för att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre i kommunen.

TACK TILL ALLA.

Margit Viklund                                            Margareta Wänglund

Ordförande                                                Sekreterare