Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Klas Norberg kom med solsken

Klas Norberg underhåller på Ängecenter
Klas Norberg underhåller på Ängecenter

Äntligen är vi i De Gamlas Vänner igång med aktiviteter igen.
Fredag den 30 juli bjöd vi de boende på Ängecentr på en uppskattad konsert med Klas Norberg.
En hel timmes under hållning i strålande solsken!