Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Boulespel

Ett klurigt kast där bollarna klättrar på varandra
Ett klurigt kast där bollarna klättrar på varandra

Varje torsdag under hela året har vi spelat boule och bjudit på kaffe och hembakt bröd vilket är ett mycket uppskattat avbrott i vardagen då de också får möjlighet att träffa andra boende. De går in för spelet med stor inlevelse och vid kaffeborden efteråt är det mycket prat och skratt.
Det brukar vara mellan 15-25 spelare som deltar.