Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Grötlunch

Torkel Selin och Tomas Bergius underhåller.
Torkel Selin och Tomas Bergius underhåller.

DGV inbjöd boende på Torsvik till grötlunch på Ängecenter.
Torkel Selin och Tomas Bergius spred julstämning med sång och musik.
Torkel tecknade Härlig är jorden mycket stämningsfullt.