Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Båttur med M/S Ceres