Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Brunnsmusik med härlig stämning!

Öbacka sextetten

Återigen bjöd De Gamlas Vänner, nu i söndags 9 juni till Brunnsmusik på anrika S:t Petri logen. Så snart gästerna kommit in i S:t Petrilogen lotsades dessa av oss värdar till de trevligt dukade borden och hälsades på klockslaget 14.00 varmt välkomna av Ulla Öhman – Nilsson, ordförande i Styrelsen för Sällskapet De Gamlas Vänner.

I sin inledning vände sig Ulla Öhman- Nilsson särskilt till Öbacka Sextetten under ledning av dess kapellmästare Björn Hedström vilka på ett underhållande sätt fick med oss gäster – ”på noterna!”

Och då avses inte bara i form av värmande applåder utan också, i härlig allsång!

Öbacka Sextetten bjöd inledningsvis på bland annat Ted Gärdestads ”Sol vind och vatten” åtföljt av ett flertal ”örhängen” som ”Att angöra en brygga”, ”Med dig i mina armar”, ”Tacka det som var en gång”, Astrid Lindgrens- och George Riedels ”Fattig bonddräng” men allra mest då vi alla i publiken verkligen höjde rösten i ”Hernövalsen” som i första versen – inte minst så passande denna försommardag – innehåller texten, ”Och här ligger Härnön, så sommargrön; ett stycke norrländsk natur!”

Efter en kort paus av Öbacka Sextetten serverades traditionsenligt punsch till kaffet – även alkoholfri – parat med Povel Ramels låt ”Varför är det ingen is till punschen?” varefter vi bjöds på ytterligare ett antal medryckande ”örhängen” som ”Sjung av hjärtat sjung” och Lasse Dahlquists ”Engelska flottan” med de kända ”ledorden” O boy, O boy, O boy.

Men avslutningsvis – vilket också Ulla Öhman – Nilsson omnämnde i sitt avslutnings- och tacktal – höjdes verkligen stämningen på anrika S:t Petrilogen denna dag genom den kända låten ”Se nu tittar lilla solen fram igen” då solen, faktiskt, denna söndag ”bröt igenom” det annars så täta molntäcket!

 

Text: Lennart Moberg

Foto: Henry Höglund