Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

DGV 90 års jubileum

DGV sätter guldkant på tillvaron och gästerna njuter av underhållningen vid 90 års jubileet 2007

Bilder från DGV:s 90 års jubileum på Härnösands Teater (2007).