Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Högläsning med äldre

Högläsning infördes av enskilda huvudmän 2012 och har sedan utvecklats i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan så att läsestunder kan erbjudas till kommunens samtliga äldreboenden.

Omfattningen är 12 högläsningstillfällen per vecka fördelat på 8 äldreboenden. Vuxenskolan ansvarar för rekrytering av högläsare.

Läsestunderna förenar deltagarna i minnen från förr, väcker intresse och förmedlar upplevelser och kunskap. Litteratur har bland annat varit klassiska sagor, berättelser och dikter av lokala skribenter och utdrag ur texter av kända författare.

Varje läsestund varar mellan 30-45 minuter och avslutas med en fikastund som äldreboendet ordnar. Deltagarantalet varierar mellan 5 och 15 personer.

Vid inspirationsdagen ”Läsa högt” den 7 november 2018 i Härnösand som anordnades av Myndigheten för tillgängliga media (MTM), Region Västernorrland bildades en arbetsgrupp med syfte att organisera högläsning i hela länet.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet och mer information hittar du på deras hemsida www.mtm.se

Relaterade evenemang: