Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Musikhandledare genom åren

De Gamlas Vänner har under åren, genom avtal med NBV, finansierat en musikhandledartjänst.

De besöker samtliga äldreboenden inom kommunen samt Gula Villans anhörigträffar. Under åren har de utvecklat programmet till att innehålla mer aktiviteter, sittdans och rörelser, detta för att öka delaktigheten från de äldre.

Här är några musikhandledare under åren:

 

 

Relaterade evenemang: