Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Plantering på Högsjögården i Ramvik!

Fröpåsar.

Tack till De Gamlas Vänner för frön!
Nu har vi satt gurka- och tomatfrön.