Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Summering av Härnögårdens aktiviteter 2021

Härnögården

Under Pandemiåret 2021 har vi haft 8 olika aktiviteter. Dialog om önskemålen har skett via telefon med Ann från Härnögårdens personal. Hon har representerat de fem avdelningarna och vi har levererat smörgåstårtor, fika, dryck etc. vid ingången där personalen har mött upp. Allt har fungerat smidigt och klanderfritt.

På Alla Hjärtans Dag den 14 feb. köpte vi Prinsessbakelser dekorerade med små hjärtan.

Inför påsken inhandlades påskägg till samtliga boenden som fylldes med godis. En önskan från personalen var att de ville ha någon fin blomma till uteborden under våren när de kunde sitta ute och fika. Vi köpte penséer och ytterkrukor som de kunde dekorera sina utebord med.

Till Pingstafton önskades smörgåstårta och vin till tre avdelningar. Prinsesstårta och läsk till en avdelning och den femte avdelningen ville ha ”gofika” med läsk. Varje avdelning fick ett kort med en pingsthälsning från oss alla i arbetsgruppen som vi fäste på en flaska vilket uppskattades mycket.

Den 2 juli önskades en pizzakväll med vin och läsk. Personalen beställde själva familjepizzor från Östanbäckens pizzeria. Vin och läsk överlämnades som vanligt vid ingången.

Musikunderhållning har skett utomhus vid två tillfällen under sommaren den 9 juni och 21 juli. Underhållare har varit Cris O´`Berg som det svänger ordentligt om och det har varit mycket uppskattat

Vid två tillfällen under hösten underhöll Jarmo Nykyri inne på samtliga avdelningar och varje avdelning fikade var för sig. Den 12 okt. bjöds de boende på Windsorkaka och 30 nov. blev det adventsfika.