Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Tårtkalas

Sonja Ramström och Anders Sellergren underhöll vid tårtkalaset

I spåren av Sällskapets 100-års jubileum bjuds det även på tårta på våra boenden.

Den 27 september var det Brunnegårdens tur. Eva Sjöström hälsade gästerna välkomna till den vackert smyckade samlingssalen. Vi underhölls av Sonja Ramström och Anders Sellergen som bjöd på ett underhållande program, Sonja sjöng och spelade dragspel tillsammans med Anders på fiol. Sonja berättade också små fina historier kring de sånger hon sjöng. En av gästerna hade också fyllt 100 år i september och för henne och De Gamlas Vänner skålades och hurrades och vi sjöng – Ja må de leva………

Sammantaget var det en fin dag på Brunnegården och nu fortsätter vi mot 101 år.

//Margareta Wänglund