Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Temadag om kärlek på Ädelhem!

Jarmo Nykyri underhåller!

Vår trevliga sammankomst på Ädelhem hade kärlek som tema.

Vi gästades av Jarmo Nykyri, som underhöll med sång och musik, vilket var väldigt uppskattat av de boende.

Vi mumsade även på kaffe & god Winsortårta!

// Eva-Lill Kerstin Catrin & Elisabeth