Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Sällskapet De Gamlas Vänners årsmöte 2024

Engagerade huvudmän!

Den 21 maj 2024 intog vi i De Gamlas vänner Sankt Petri Logen.

Ordföranden Ulla Öhman Nilsson hälsade välkommen och gav oss förutsättningarna för dagen.

Mötespresidiet, Leif Carlsson ordförande och Lennart Moberg sekreterare lotsade oss snabbt och säkert genom dagordningen.

Ett antal huvudmän har slutat och avtackades, men flera nya valdes och välkomnades! En styrelseledamot avtackades.

Vår verksamhet som är omfattande och uppskattad och bedrivs bland annat på särskilda boenden och på andra platser där många äldre kan samlas finns beskriven i verksamhetsberättelsen.

Ordföranden Ulla Öhman Nilsson omvaldes som ordförande.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.

Efter att årsmötet avslutades bjöds vi först på härlig schlagermusik av Emma Ekebjörk och Susanne Engström och därefter en utsökt trerätters lunch!

Tack till alla som engagerar sig!