Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Sällskapets årsmöte på Logen den 25 april

The Cherry Tops

Vid ett synnerligen välbesökt årsmöte den 25 april intog vi i De Gamlas vänner Sankt Petri Logen.

Ordföranden Ulla Öhman Nilsson hälsade välkommen och gav oss förutsättningarna för dagen.

Mötespresidiet, Leif Carlsson ordförande och Sven-Arne Staflund sekreterare lotsade oss snabbt och säkert genom dagordningen.

Ett antal huvudmän och styrelseledamöter avtackades och nya valdes och välkomnades.

Ordföranden Ulla Öhman Nilsson omvaldes som ordförande.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året och justerade stadgar antogs.

Efter att årsmötet avslutades bjöds vi först på härlig swing-musik i form av The Cherry Tops och därefter en utsökt trerätters lunch!

En lyckad dag med andra ord!

 

Hela sällskapet med ordförande.

 

 

Huvudmän och styrelseledamöter som nu blir seniormedlemmar.