Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Vitsippspriset tilldelas De Gamlas Vänner

Ordföranden Ulla Öhman Nilsson och Christina Ögrim (KD).

Vid De Gamlas Vänners årsmöte den 21 maj 2024 överlämnade Christina Ögrim från Kristdemokraterna Vitsippspriset till sällskapet.

Vitsippspriset, instiftat av Kristdemokraterna, delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta i det tysta.

Motiveringen lyder:

Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand har haft som målsättning ända sedan 1917 att sätta guldkant på tillvaron för de äldre och på olika sätt behövande inom Härnösands kommun.