Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Emma Hällström Sjödin och Edward Teyan Geneyan

DGV:s ordf. Margit Viklund flankeras av årets glada stipendiater.

Elva nyutbildade undersköterskor tog den 24 maj examen från Vård och omsorgslinjen vid den Kommunala Vuxenutbildningen.

Sällskapet delar ut stipendium till några elver varje år och i år blev det Emma Hällström Sjödin och Edward Teyan Geneyan som blev dom lyckliga.

Vår ordf. Margit Viklund påpekade hur viktig personalen är för de som behöver hjälp och att De Gamlas Vänner försöker sätta guldkant på tillvaron för de äldre och önskade samtliga nyutexaminerade undersköterskor lycka till i sitt viktiga arbete.

Lärarna Eva Jonsson, Katarina Sälg och Eva Falk tackade Sällskapet för möjligheten att uppmärksamma sina duktiga elever och noterade att samtliga redan har jobb.

Avslutades efteråt med kaffe och tårta vilket smakade utmärkt för alla glada elever och lärare.