Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

DGV:s ordf. Margit Viklund glädjer Linnea Staflund och Mihaela Chirciu

Michaela Chirciu tillsammans med ordf. Margit Viklund

Det börjar bli en tradition att Sällskapet delar ut stipendier till elever på Vård och omsorgslinjen vid den Kommunala Vuxenutbildningen. Den 20 december kunde därför DGV:s ordf. Margit Viklund glädja Linnea Staflund och Mihaela Chirciu som mottagare av stipendierna.

Margit informerade om Sällskapets verksamhet och uppmanade de nyexaminerade undersköterskorna att när dom kommer ut i verksamheten vara uppmärksamma på om det är någon som sitter ensam och skulle kunna vara med i Sällskapets verksamhet. Hon noterade också med glädje att 30 nya undersköterskor nu är klara för att arbeta i omsorgen som är i stort behov av välutbildad personal.

Lärarna Eva Jonsson, Katarina Sälg och Eva Falk tackade Sällskapet för möjligheten att uppmärksamma sina duktiga elever och tillönskade eleverna alla lycka till i vårdarbetet av våra gamla.  

Stipendieutdelningen avslutades med kaffe och tårta.

Linnea Staflund tillsammans med ordf. Margit Viklund