Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Stipendiaterna Khuzama Hinawi, Souleika Kader Wall, Teklu Kibron, Sara Röst

Khuzama Hinawi, Souleika Kader Wall, Teklu Kibron, Sara Röst samt DGV:s ordf. och stipendieutdelare Margit Viklund.

Traditionsenligt utdelade vår ordf. Margit Viklund  20190605 stipendier till elever på Vård och omsorgslinjen vid den Kommunala Vuxenutbildningen (undersköterskeutbildning).
På bilden ser vi från vänster årets stipendiater Khuzama Hinawi, Souleika Kader Wall, Teklu Kibron, Sara Röst samt DGV:s ordf. och stipendieutdelare Margit Viklund.

Margit lyckönskade de nyexaminerade undersköterskorna till att de valt ett så fint och viktigt arbete där behovet av utbildad personal är stort.

Lärarna Eva Jonsson, Katarina Sälg och Eva Falk tackade Sällskapet för möjligheten att uppmärksamma sina duktiga elever och tillönskade eleverna all lycka till i vårdarbetet av våra gamla.  

Stipendieutdelningen avslutades också traditionsenligt med kaffe och tårta.