Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Examensuppgift om De Gamlas Vänner

Madelene Nyman – vårdbiträde vid Älandsgården och studerande till undersköterska – har skrivit en examensuppgift inom ramen för sin pågående undersköterskeutbildning!

I examensuppgiften ställer hon frågan:

Vad är det som de Gamlas vänner gör som har betydelse för våra äldre i Härnösands kommun?

Och svarar:

Jag har arbetat inom kommunens särskilda boende på Älandsgården i 12 år och jag har med egna ögon sett vilka fantastiska saker dom bidragit med för att sätta guldkant på de äldres tillvaro tillsammans och ihop med anhöriga och andra vänner.

Det är en fantastisk verksamhet som förtjänar att höras och lyftas till skyarna. Man kan läsa om deras verksamhet i lokaltidningar eller på nätet, men vad som inte framkommer är faktiskt alla fantastiska resultat dom kommer med som jag ser varje dag ute på mitt jobb.

I länken här kan du läsa hela Madelenes Examinationsuppgift 5.2!